Rekommendationer för inköp (buy-in) - din startsumma i cash game

högar meed pokermarkerFrågan vad som är den optimala summan att spela för, det vill säga storleken på ditt inköp (det engelska buy-in används också), har diskuterats flitigt i böcker och på pokerforum.

Den mest allmänna rekommendationen har varit att köpa in för det mesta möjliga – det finns normalt en gräns på 100 big blinds (BB) för det tillåtna inköpet.

Vad som är en lämplig summa bestäms även av om du spelar fixed limit eller no limit. De rekommendationer som kan ges i dessa fall är att du bör helst ha 100 BB vid bordet i no limit och minst 30 BB i fixed limit (i fixed limit är det egentligen av liten betydelse så länge du aldrig har mindre än du kan satsa i en hand).

Detta innebär att om insatsnivån är $0,10/$0,20 bör du – om det är no limit som gäller – göra ett inköp på $20.

Sambandet mellan inköpet och resultatet

I november 2015 redovisade Alex Scott, ansvarig för poker på MPN, en undersökning kring inköpets storlek och hur detta influerade resultatet. Undersökningen var baserad på 2 273 022 händer.

På pokerrum som ingår i nätverket MPN gick det under perioden för de undersökta händerna att köpa in sig från 30 BB till 100 BB. Spelarna som presterade allra sämst var de som saknade någon urskiljbar kontinuitet och köpte in sig för olika summor (troligtvis beroende på vad de hade kvar på kontot). Detta säger antagligen mer om spelarna än effekten av inköpets storlek, men läs vidare och du kommer få se hur även inköpet i sig kan påverka resultatet.

Baserat på de över 2,2 miljoner händerna visade det sig att hela 85% av spelarna köpte in sig för 100 BB, vilket var det högsta tillåtna inköpet. Det näst mest populära inköpet var 30 BB, vilket var det minsta tillåtna inköpet. Sedan följde 40 BB och 50 BB som tredje och fjärde mest populära inköp. Vidare kunde det konstateras att 47% av spelarna som köpte in för 100 BB var sådana som gick plus (rake inräknat) medan 44% av de som köpte in för 30 BB gick plus.

Det är en ganska liten skillnad, men vid en jämförelse av hur mycket spelarna gick plus skiljde det sig mer. Det visade sig nämligen att de som valde 100 BB som sitt inköp vann än mer pengar i jämförelse med de som köpte in sig för 30 BB.

A 30BB player loses over 6 times as much in their lifetime as a 100BB player, and 14 times as much per hand played (100BB players play more hands). This is despite the fact that they are much tighter, putting 56% less into the pot than 100BB players. - Alex Scott, ansvarig för poker på MPN

Nu går det givetvis att invända mot dessa siffror genom att påpeka att de som väljer 100 BB i allmänhet är bättre pålästa spelare. Helt klart kan detta vara en betydande aspekt, men en ytterligare intressant sak som samma undersökning visade var att då spelare som normalt köpte in sig för 30 BB övergick till att köpa in sig för 100 BB blev deras resultat bättre.

The group of players who moved from 30BB to 100BB immediately showed better results. In fact, they went from losing money on average, to actually winning money on average. Their P/L improved by a factor of 3, after rake. - Alex Scott, ansvarig för poker på MPN

Det kunde också konstateras att spelare som tvärtom bytte från 100 BB till 30 BB inköp fick sämre resultat.

En ytterligare sak som kan belysas är att spelare som väljer mindre inköp tenderar att betala mer rake. En orsak till detta är att med en liten stack hamnar man ofta all in som följd av att vara pot committed och därav försvinner en större andel av pengarna till rake.

Förmodligen är detta något att tänka på nästa gång du funderar över vad det bästa inköpet är då du ska spela cash game. Olika spelstilar kan fungera olika bra med olika stackar, men åtminstone visar statistiken på att maximalt inköp ökar vinstchansen.

Uppdatering: Kanske kommer dessa tips inte vara relevanta länge till, de är redan irrelevanta på vissa pokerrum. När pokersajten Run It Once startade 2018 valde dem att ha en fixerad storlek på inköpet. Andra pokerrum som Party Poker har följt efter. Anledningen är att förbättra pokerekologin, vilket i klartext betyder att se till att sämre spelare förlorar mindre mot bättre spelare. Sämre spelare köper ofta in mindre marker och förlorar därför snabbare sina pengar, vilket leder till at fler sämre spelare fortare förlorar sina pengar och upphör spela på sajten. Det kommer alltså kanske bli så att storleken för buy-in inte längre blir ett val.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Flytta upp till nästa nivå