Förkortningar

Det är inte alltid lätt att hänga med pokerspelare då de pratar eller skriver om poker. Jargongen innehåller många förkortningar och därför förklaras vanliga sådana här. Se även pokertermer.

AA
ace-ace, det vill säga två ess.
BB
big blind (kan även betyda big bets).
BI
buy-in.
BE
break even.
BK
bankroll.
CO
cut off (positionen före knappen).
EV
expected value (förväntat värde).
FL
fixed limit.
Hi-Lo
high-low, vilket avser att både högsta och lägsta hand vinner.
HUD
heads up display.
ICM
independent chip model.
ITM
in the money (dvs. att komma på prisplats i en turnering).
JJ
jack-jack, det vill säga två knektar.
LAG
loose-aggressive.
LP
loose-passive.
KK
king-king, det vill säga två kungar.
MTT
multitable tournament (flerbordsturnering).
NL
no limit.
o
off suited (kort i olika färg) skrivs efter en starthand, t.ex. AKo.
PLO
pot limit omaha.
QQ
queen-queen, det vill säga två damer eller drottningar.
ROI
return of investment.
s
suited (kort i samma färg) skrivs efter en starthand, t.ex. AKs.
SB
small blind.
SNG
sit n go.
TT
ten-ten, det vill säga två tior.
TAG
tight-aggressive.
TP
tight-passive.
UTG
under the gun (första position i en pokerhand).
VPIP
voluntarily put (money) in pot.