EV i poker

EV är en förkortning för expected value som på svenska kan översättas till "förväntat värde"; även termen väntevärde används. Oavsett om du spelar poker, black jack eller på trav kommer du alltid ha ett förväntat värde för den spelsituation som råder. De flesta som spelar poker eller andra sorters spel brukar inte känna till de exakta förutsättningarna för det spel dem har valt att satsa på.

Tur kontra skicklighet

pokerkortDen som spelar på lotto eller skrapar en trisslott tycker antagligen inte att det är så viktigt eller önskvärt att känna till de exakta förutsättningarna kopplat till EV. Här handlar det om att ha tur vid ett tillfälle och vinna storvinsten - knappast är tanken att hamna på plus genom att vinna många små vinster. I dessa spel spelar man med förhoppning på turen - dels för att det inte ingår skicklighet i att spela på lotto eller skrapa en trisslott, dels för att oddsen är emot den som spelar.

I poker däremot är situationen desto mer dynamisk. Här påverkar varje beslut du tar i viss mån ditt resultat och till skillnad från lotto kan du uppnå ett positivt väntevärde. Poker har alltså inte ett enda EV utan otaliga som skiftar beroende på situationen du som spelare befinner dig i. Att inte vara medveten om vad du har för EV i en viss situation är alltså en betydande riskfaktor för ditt totala resultat.

Det finns positivt och negativt EV, i vissa situationer kan det så klart förekomma neutralt EV. Ett positivt EV innebär att du har ett i längden vinstgivande resultat att förvänta i en viss situation och med ett negativt EV gäller vice versa. I poker vill du följaktligen satsa så mycket du kan i potten då du har ett positivt värde och så lite som möjligt när du har ett negativt värde. Din ledsagare i detta ärende är odds. Med varje situation i ett pokerspel följer specifika odds för de möjliga utgångarna. Ju större kunskap du har om odds, desto fler gånger kan du skaffa dig ett positivt EV i poker.

Exempel i poker med EV (väntevärde)

Exempel som visar hur EV, eller väntevärde, appliceras på poker och varianten Texas hold'em:

Exempel 1. Din motståndare satsar alla sina marker (1000) och du synar med lika många marker. Din motståndare har två nior och du två ess. I detta läge har du cirka 81% chans att vinna potten (2000), vilket medför ett EV på 1620.
Exempel 2. Det ligger 300 i potten och din motståndare satsar 100 efter turn. Du har 4-3 och på bordet ligger Q-5-6-K. Om vi för enkelhetens skulle utesluter några vinstchanser utöver din möjlighet att vinna på stege samt att den eventualitet att du förlorar med en stege är ditt EV -49. Din syn på 100 har här ett negativt väntevärde, detta får vi genom följande beräkning: (0.17)*(400) - 100 = 49. (Du har ca 17% chans att få stege i situationen.)
Exempel 3. EV är inte bara en fråga när du synar utan även när du satsar/höjer. Om vi utgår från samma kort som i föregående exempel (du har 4-3 och bordet visar Q-5-6-K), kan ditt EV bli annorlunda om du agerar genom att höja i stället för att syna. Efter din motståndare satsar 100 höjer du med 300. Du har fortfarande samma chans att få stege (17%), men nu tillkommer något ytterligare: chansen att din motståndare lägger sig. Sannolikheten för att detta sker kan vi aldrig ha exakt vetskap om, men vi kan göra antaganden baserade på vad vi vet om dennes spelstil. Om vi tror att det är 50% chans att denne lägger innebär det att:
a) 5 gånger blir vårt resultat -232 (baserat på beräkningen (0.17)*(400) - 400 = -332) och detta multiplicerat med 5 blir -1260;
b) 5 gånger blir vårt resultat 400 och detta multiplicerat med 5 blir 2000
Vårt sammanlagda EV i situationen blir därmed 74 (-1260 + 2000 / 10).
Genom att höja har vi i denna situation alltså gått från ett negativt till positivt förväntat värde (givet att vårt antagande om vår motståndares benägenhet att lägga sig i gällande situation var korrekt).

EV måste ses långsiktigt

Det gäller att skilja mellan EV och enstaka resultat. Det förväntade värdet förutsäger inte utgången i en given spelsituation utan handlar enbart om det genomsnittliga resultatet. Låt säga att du spelar Texas hold'em och floppen gav A-7-5 när du håller Q-2. Låt säga att din motståndare satsar 500 marker och därmed ökar potten till 1000 marker. Pottoddset du får blir då 2-1 medan ditt dragodds för en färg är cirka 4-1. Om du väljer att syna har du en rätt bra chans att vinna potten genom att få in ditt färgdrag, dock förlorar du "varje gång" ur ett längre perspektiv när du synar på grund av ditt negativa EV (lägg märke till att det bortses från implicerade odds här).

När du börjar lära dig odds kommer du snart erfara att dina motspelare ofta spelar emot oddsen. Du kommer att möta sådana som offrar alla marker de har genom att syna all in i ett läge där deras odds att vinna är mindre än 20%. Pokerbordet är en plats där nyfikenhet och förhoppning möter utstuderad beräkning. Gissa vilken sida som vinner i längden!

You're the house, with the edge every time you make a bet - Chip Reese

Du kommer alltså med säkerhet vinna i längden i situationer där du har positivt EV medan du på kort sikt kanske vinner. Om poker innefattas av EV och EV kan sägas gälla för långsiktighet är alltså poker ett långsiktigt spel. Detta är lätt att ställa upp som logiskt led, men mycket svårare att alltid tillämpa i verkligheten. Detta eftersom poker inte bara består av matematik och strategiska element utan även massor av psykologi.

 

Det finns också tillfällen där du kanske inte kan eller vill satsa allt du förfogar över trots att du har ett positivt EV. Du kanske inte vill riskera en avsevärd andel av hela ditt spelkapital bara för att du hittat ett lovande spel som dock är mycket dyrare än du är van vid. Denna situation berör bankroll management som är ett annat viktigt område i poker.

Equity

Besläktat med expected value är begreppet equity som kan betyda många saker, men när det gäller poker kan ´andel´ fungera som översättning. Det går också att tänka på equity som värde.

I poker talas ibland om equity i olika situationer och vanligt är fold equity. När en spelare satsar/höjer utgör fold equity en del av andelen, eller värdet, i agerandet genom att innefatta möjligheten att motspelaren lägger sig (fold). För att ta en konkret situation kan vi säga att spelare 1 har ett starkt par och överväger att höja spelare 2 och gå all in. Han är dock osäker på att han har den bästa handen, men kalkylerar med att motståndaren eventuellt kommer lägga några händer som slår honom tack vare sin resoluta höjning. Just detta, chansen att spelare 2 lägger sig, är fold equity hos spelare 1, vilket kan öka berättigandet i ett visst agerande i en spelsituation.

I andra situationer kan showdown equity förekomma. Särskilt i potter mellan två spelare som båda väljer båda att checka spelar detta en roll. Ibland är det för passivt att bara checka, men med showdown equity kan det vara berättigat. Till exempel om en spelare har ess hög är detta relativt bra showdown equity i ett läge där både spelare checkar och det kan vara idé att fortsätta checka fram till showdown. Utan någon showdown equity värd namnet bör spelaren i stället överväga att satsa då chansen uppenbarligen är liten att vinna potten genom visning.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Gå plus i poker

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker