Tur och otur i poker

Poker är faktiskt ett turspel i stor utsträckning, särskilt i det korta perspektivet. Turen är alltså en viktig faktor under en spelsession, vilket medför att du bör ha denna i åtanke och förstå dess konsekvenser.

En del spelare tycks jaga turen. De tycks anse att med den faller hela avgörandet, fast det viktigaste är och förblir skickligheten hos spelaren.

Sjömannen ber inte om medvind – han lär sig segla - Gustaf Lindborg

Inte desto mindre är turen en kritisk faktor och vilken spelar än större roll än vad många tror. Turen verkar nämligen på flera sätt i poker. Primärt påverkar den själva utgången, men sekundärt påverkar den också ens spel. Otur tenderar försämra en spelares prestation vid pokerbordet eftersom oturens närvaro distraherar honom, till exempel i form av frustration.

En del tycks anse att förlora en all in situation med två ess i Texas hold’em är i det närmaste omöjligt och när det händer är det tidernas otur. Även om det är smått patetiskt att syna en all in med en hand som 7-5o har den cirka 17% vinstchans mot A-A. Och har motståndaren 17% behövs det knappast något mirakel för att den möjligheten ska gynnas av utslaget.

När det gäller poker är det viktigt att förstå att det nästan aldrig handlar om 100%. Även om din motståndare har gjort bort sig totalt och ger dig ett favoritskap på 80% kommer du fortfarande förlora en utav fem. Det är framför allt långsiktigt som det är en katastrof att hamna i underläge 1-4.

Det är bra att lära sig odds och vinstchanser i poker, men mindre bra om din vetskap därom får dig att förbanna allt och alla bara för att motståndaren träffar ett drag med 4 outs på river-kortet. Tänk då på att 4 outs trots allt nästan är 10 procents chans.

Att ta reda på fakta om din tur och otur

Kanske upplever du att oturen är i majoritet när du spelar. En känsla av att man har otur utan att det går att bevisa kan vara källa till både distraktion och frustration. Den goda nyheten är att du kan få reda på det. Det är dags att lägga ner spekulationerna och ta oss an kalla fakta:

Distriburingskurva

Vad du ser ovan är en distribueringskurva ("Luck Bell Curve") från PokerTracker som visar hur ofta händer har utvecklats till färg, stege respektive set i Texas hold'em. Ju närmare mitten de lodrätta linjerna befinner sig, desto mer normal är distribueringen. På diagrammet ovan visas distribueringen av drygt 5000 händer och uppenbarligen har oturen regerat i hög utsträckning, särskilt är som synes stegar kraftigt underrepresenterade.

Distribueringskurvan ovan visar alltså hur ofta en spelare får riktigt bra händer (observera att ett set ofta är en förutsättning för kåk eller fyrtal och att färg är en förutsättning för färgstege eller royal straight flush). Självklart berättar denna kurva inte allt om hur mycket tur eller otur en spelare har.

Ett komplement till Luck Bell Curve är att jämföra din EV-kurva med din resultatkurva. Även detta kan du göra i PokerTracker. Att jämföra EV med resultat kan säga mycket om din tur kontra otur ifall du spelar format där all in situationer är vanligt förekommande.

Regeländringar krävs för att den bästa spelaren alltid ska vinna

Det enda som kan göra att den skickliga spelaren vinner varje gång mot den mindre skickliga är en ändring av reglerna. Att en regeländring i denna riktning kommer äga rum på bred front är kanske inte troligt, men att efterfrågan finns tydliggjordes av att Gaming Advancement Marketing Entertainment år 2016 lanserade Protection Poker.

Protection Poker innebär en modifiering av reglerna som avskaffar en del av turens betydelse. I situationer då minst en spelare är all-in i en hand kommer en hand som har 65% eller mer statistisk vinstchans garanteras minst 20% av potten oavsett hur utfallen av korten sedan blir. Att betrakta Protection Poker som en innovation är kanske att ta i då konceptet i stora drag blott är en variation av deal it twice. Deal it twice är en regel som funnits ett längre tag och till skillnad mot Protection Poker även representerat online, (det finns hos Poker Stars och en spelare kan aktivera det via inställningarna). Deal it twice innebär att i vissa stora potter delas de återstående korten ut två gånger, vilket möjliggör split pot samt minskar risken att en hand med klart lägre vinstprocent vinner hela potten.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Självkontroll