Självkontroll

Eftersom poker är ett engagerande spel med mycket känslor inblandat är det viktigt att förstå sig själv, sina reaktioner och att kunna förändra allt negativt inflytande. Det finns många spelare som behärskar poker i hög utsträckning men vars spel ändå fallerar i slutändan på grund av brister på det mentala planet. Detta kretsar ofta kring tillkortakommanden ifråga om självkontroll.

Nödvändigheten kring självkontroll är en större del av spelet än vad många tror och är helt utslagsgivande för det totala resultatet. Din spelskicklighet kan kanske räcka till goda resultat under en begränsad period, men frågan är om du har vad som krävs för att uppvisa ett positivt resultat i längden? Ämnet för denna artikel är inte att låta bli att spela (vilket förtjänar en egen artikel), utan att lära sig självbehärskning då oturen grinar en i ansiktet. En del spelare "löper amok" vid sådana tillfällen, vilket på pokerjargong kallas "att tilta" ...

Tilt

När en spelare är ”på tilt” reagerar han på en eller flera bad beats på ett sätt som inverkar negativt på hans spel. Det är väldigt svårt att inte bli emotionell i poker, inte minst under perioder då du ges stora portioner otur med korten.

svedda pokerkortSpelare som är på tilt brukar igenkännas av att de spelar mer händer än normalt och att de spelar dem mer vårdslöst. De söker dessutom ofta action, det vill säga de vill hamna i situationer där potterna trissas upp så att de kan vinna mycket på en gång.

Dessa beteenden är som du märker ett avkall på kontinuiteten och ett steg in på farlig mark. Det är svårt att sluta spela för den som känner sig frustrerad på grund av vad som hänt tidigare i spelet, men det optimala är givetvis att kunna sluta när man hamnar på tilt. Det är också givetvis viktigt att kunna förebygga dessa tillstånd och en del av detta innebär att förstå mekanismerna som ligger bakom.

Ett annat problem med att låta kvaliteten på ditt spel reduceras av eländiga kort, är risken för att du sedan inte är i stånd till att få ut maximum när du återigen ges fördelaktiga kort – du är för distraherad.

When you find yourself getting upset during a session, I think it's likely that you are tilting even if you don't feel that you are. - Phil Galfond

Sammanfattningsvis är tillfällena då man spelar på tilt något som till varje pris måste minimeras då det helt enkelt innebär förlust av pengar i längden. En av de viktigaste sakerna i poker är att du lyckas spela ditt bästa spel så ofta som möjligt och sluta spela så snabbt som möjligt när du spelar dåligt.

Kontroll över känslorna

Det är naturligt för människor att reagera på saker de upplever. I poker är emellertid det ideala uppförandet att agera utan känslors inblandning och helt kunna hålla sitt temperament utanför. Du kan programmera en robot och (för det mesta) veta att den kommer att följa de instruktioner du matat in. Du kan dock inte programmera dig själv så att du inte avviker från en viss kurs oberoende vilka upplevelser du möter. Upplevelserna kommer alltid påverka ditt känslotillstånd som i sin tur påverkar dina handlingar.

Detta är problematiskt värre och det finns bara ett botemedel: självkontroll. När du blir upphettad av känslor riskerar du att förlora kontrollen. Och förlorad kontroll medför att du spolierar ditt spel.

Hur får du då kontroll över dina känslor? Ett bra sätt är att alltid rationalisera situationen i stället för att känna situationen. Glöm aldrig att turen till sin natur snarare är asymmetrisk än regelbunden. Glöm heller inte att dåliga spelare som vinner mot dig med inkorrekt spel bara "lånar" dina pengar.

Vetenskaplig forskning har kommit fram till att det går att utveckla sin självkontroll och att självbehärskningen kan liknas vid en "mental muskel". Efter att en person ansträngt sig i självbehärskning sker en utmattning, men på sikt förbättras förmågan att behärska sig. Detta lär oss två saker som kan appliceras på poker, nämligen att vi kan lära oss att bättre undvika tilt samt att vi bör kanske inte spela alltför långa sessions utan vila om vi vill hålla uppe vår självbehärskning.

Self-control, it seems, can be maintained - but not indefinitely (...) Eventually a limit is reached. The illusion of endless self-control is tantamount to believing that a bank account has infinite funds. - Roy F. Baumeister (psychology professor at Florida State University)

Att bli bättre på självkontroll är gagneligt på många områden i livet och dina resultat i poker kommer högst troligt förbättras om du lär dig hålla stånd mot din ilska vid tillfällen då oturen regerar.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Koncentration