Normala utfall, existerar dem?

ess på rivernDen här artikeln handlar om att frånkänna sig tron på normala utfall. För skickliga pokerspelare medför pokerspelandet tur och otur på olika villkor: det förra bärs inte av samma omständigheter som det senare. Att vara medveten om att man har haft tur omvandlas normalt i en känsla av tacksamhet. På samma sätt mottar man otur med en känsla av otacksamhet.

Saken är dock den att för skickliga pokerspelare råder det ofta en obalans i upplevelsen av vissa utfall vilket i sin tur kan alstra negativa känslor. Så länge du i en spelsituation har 50% vinstchans råder det balans mellan den känsla av tur och otur som du har varje gång du vinner eller förlorar. En obalans infinner sig dock i en situation där du exempelvis har 90% vinstchans. När utfall sker i denna situation har du betydligt mindre tacksamhetskänslor att förvänta dig än när du har 50%. En gynnsam utgång i en situation där fördelen är 9 mot 1 ger inte upphov till större känslor av jubel.

Däremot kan du förvänta dig att känna större doser av otacksamhet de gånger du förlorar i denna situation. Det är just det här som är den problematiska obalansen vilken är svår att vara immun emot. Även om du får ”en rättvis behandling” av turen kan det uppstå ett disharmoniskt tillstånd; detta på grund av utfallens asymmetri som undanskymmer dess slutsumma.

Ibland tillerkänner du dina vinster en normalitet medan du har svårt att acceptera dina förluster i denna 9:1 situation. Men i stället för att tänka i termer av normalt och onormalt kring enstaka situationer – vilket faktiskt är något som inte existerar då slumpen är inblandad – borde du tänka majoritetsutfall kontra minoritetsutfall.

Om du jämför orden ´normalt´ och ´majoritet´ härrör det förra betydligt oftare från en känslomässig inlevelse i något medan det senare oftare är förbundet med ett rationellt betraktande. För att bättre kunna hantera denna obalans är det alltså en fördel att tänka majoritet i stället för normalitet.

Det är rimligt att tänka sig att man inte behöver tur för att vinna med AA mot 85, vilket ger ca 90-10 favoritskap face up, pre flop i Texas hold'em. Det enda du och dina två ess behöver är frånvaron av otur - men måste det inte i frånvaro av otur finnas inslag av tur? Eller tror du att du kan vinna tio gånger av tio med AA mot 85 utan att ha turen på din sida? Du kan inte vinna en gång med AA mot 85 utan lite tur.

No one, when they really get lucky, realizes how lucky they were. - Mike Svobodny

Den elaka obalansen mellan egen förmåga och yttre omständigheter

Det finns fler aspekter på området som har med bristande balans inför tur kontra otur att göra. Om du på grund av skicklighet vinner betydligt oftare än du förlorar i poker har du kanske lagt märke till att tacksamheten kring dina vinster sällan gäller något utanför dig själv. Om du vinner på grund av din egen skicklighet är det också du själv som är upphovet till detta. Detta låter säkert banalt, men om vi betraktar det motsatta förhållandet: du förlorar mycket oftare än du vinner på grund av bristande skicklighet - i detta fall beror dina vinster ofta på saker utanför dig själv.

Den som på egen hand kan framkalla ett positivt förväntad värde i en spelsituation är själv anledningen till sin vinst. Detta är kanske en angenäm omständighet, men det innebär samtidigt att påverkande faktorer utifrån kommer ha en påfallande tendens att stjälpa mer än att hjälpa: utomstående faktorer kommer inte vara lika märkbara då de hjälper dig (du befinner dig redan i ett fördelaktigt läge) som när det stjälper dig (situationens utgång omvandlas drastiskt).

Än en gång gäller det att inte tänka ”normalt” och ”onormalt” utan blott konstatera att de förutsättningar som råder i en viss situation alltid kan förändras och sedan inse att det trots allt handlar om en minoritet. Det är när du förväxlar majoritet med normalt som du låter de nio vinnande utfallen av tio försvinna ur ditt minne bara för att dessa kunde sägas vara förväntade. En bra pokerspelare lär sig att det varken är något särskilt med händelsen som inträffar 1 av 10 lika litet som det är något särskilt med det som händer 9 av 10 gånger.

Allt handlar således om neutrala utfall, känner du något annat inför dem är det i skuggan av din egen tolkning. Ingen kan väl ärligt påstå att han förblir oberörd då han förlorar flera situationer i följd trots att han varit klar favorit varje gång. Det är heller inte någon oberördhet vi ska utrusta oss med i dessa lägen, men däremot en korrekt analys av villkoren. Det viktiga är med andra ord inte om tangentbordet flyger in i väggen eller inte, utan att man låter bli att lura sig själv att tro man är utsatt för något som inte är normalt – vad som i själva verket vore onormalt är om de utfall som är i minoritet aldrig skulle inträffa.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Pokerspelarens vinna-förlora tillvaro