Den rätta karaktären

Har du den rätta karaktären för att bli en vinnande pokerspelare? Om du då och då blir frustrerad vid motgångar är du bara mänsklig, men om motgångar leder till att du tappar kontrollen är det värre. Vi ska ta upp några ämnen kring karaktärsegenskaper och poker.

I takt med att du spelar får du erfarenhet, men vissa uppnår aldrig den rutin och förståelse för spelet som ger ett visst lugn i svåra situationer.

The mark of a top player is not how much he wins when he is winning but how he handles his losses. If you win for thirty days in a row, that makes no difference if on the thirty-first you have a bad night, go crazy, and throw it all away. - Bobby Baldwin

Reaktioner vid förlust

Det har i en annan artikel diskuterats hur uppsatta mål kan underlätta att fullfölja en sittning på bästa sätt. Den som planerar sitt spelande noga har också en plan för att följa upp specifika händelser. Positiva händelser som vinster kan utelämnas här då de inte efterföljs av svårhanterbar psykologi utan snarare kan inordnas under bankroll management. Att reagera rätt efter en förlust är alltid svårare när det kommer till psykologin i poker.

Enligt Prospektteorin - som är en teori som framför allt har använts inom ekonomisk psykologi - gläder sig människor mindre över vinster än de grämer sig över förluster. Det medför att benägenheten hos personer att handla annorlunda beroende på dessa erfarit en vinst eller en förlust ökar ytterligare.

På det ekonomiska området kan detta visa sig i att människor tenderar att behålla aktier trots att de går med stor förlust. Detta eftersom det rationella valet får ge vika för en svåravvärjd psykologisk reaktion. I detta skede ökar dessutom ofta riskbenägenheten, något som kan vara en mycket farlig spiral.

Det finns de som bara är en dålig dag ifrån att spela bort allt de vunnit tidigare. Och detta är inte alls ett symtom som enbart inringar spelmissbrukare, utan det är en reaktion som kan uppstå hos många i den stund en förlust är tillräckligt kännbar.

Det är lätt att känna att enda medicinen mot den av förlusten frambringade disharmonin är att snabbast möjligen göra ett försök att "vinna tillbaka". Detta är dock en emotionellt styrd reaktion och endast rationell respons är önskvärd för en vinnande pokerspelare. Det handlar alltså här om att kunna förlora lite, att inte låta varje förlust bli en stor förlust.

En annan viktig sak att förstå är att de pengar du förlorar inte är dina längre som du måste vinna tillbaka. Du satsade dem och de förlorades, vilket är en aspekt av spelandet. Samma sak gäller i affärslivet, vissa investeringar går helt enkelt inte med vinst.

Livssituation

En persons livssituation inkluderat hans bakgrund är varande omständigheter som kan påverka beteendet vid pokerspel. Detta är saker som är involverade i ditt pokerspel fast kanske då på ett mer underliggande vis. Huvudsaken är att detta påverkar och gör det på många olika sätt och med varierad styrka.

När det gäller pokerpsykologi kan ett starkt revanschbegär utgöra problem för en person att tackla motgångar. Han har nog med förluster bakom sig och för varje ny förlust stegras hans frustration.

Revanschbegäret medför starka behov av framgång, vilket inte alltid är förenligt med poker där det ofta är en fördel att bygga upp ett vinstkapital sakta men säkert. I detta fall kan vinstbegäret försvåra en tillfredsställdhet med mindre vinster och den kontinuerliga strävan efter större vinster slår tillbaka i en förlust.

Tålamod

Tålamod är inte motsatsen till risktagande utan snarare en förmåga att vänta in ett gynnsamt läge för när risktagandet bör ske. Den som besitter denna egenskap värderar alltid varje läge och avstår tills den rätta situationen infinner sig.

En viktig sak här är att tålamod inte nödvändigtvis är beständigt. En spelare kan sätta sig ner och visa alla sorters prov på tålamod i en timme, men under nästa timme uppvisa alla upptänkliga brister i tålamod. För bevarat tålamod krävs disciplin och rutin som gör detta tålamod otämjbart.

Optimism

Att tro på sig själv är viktigt inom poker precis som i mycket annat. En vinnande spelare betvivlar inte sin förmåga varje gång han förlorar utan analyserar sitt spel och letar efter brister att rätta till. Det är viktigt att undvika negativt tänkande efter en period av mycket oflyt:

If winners didn't believe good things were around the corner, it would be harder for them to handle some of the low points - Barry Greenstein

Självinsikt

En bristande självinsikt är inte sällan ett hinder för att bearbeta konstruktiv kritik. Brist på självinsikt kan också vara i den bedrägliga form då personen ifråga faktiskt söker efter fel med ett kritiskt öga utan att lyckas få syn på felet. Det finns med andra ord en skala från uppenbar till subtil brist på självinsikt. Vägledande är dock i båda fallen … resultatet. Visst, oturen kan vara stor och den kan vara uthållig. Men förr eller senare måste alla kunna göra ett bokslut och syna det som brukar heta svart på vitt.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Självkontroll