Motivation och målsättning

Att planera sitt spelande och alltid tillämpa kontinuitet är kritiskt för att du ska lyckas i längden.

Den praktiska lösningen är ofta att inte spela för länge och endast höja insatserna när tidigare vinster beviljar detta. Hur länge man spelar under ett pass är individuellt, men det viktiga är att du inte fortsätter spela till förtvivlan varje gång du ligger back. Det tillvägagångssättet är allt för mycket styrt av stundens ingivelse och knappast en del av en framgångsrik plan.

Påverkande källor

För att kunna prestera måste du söka de rätta omständigheterna. Anledning till varför du spelar kommer att påverka ditt resultat. Spelar du i behov av förströelse eller för att du är motiverad av spelet i sig?

The next best thing to playing poker and winning, is playing poker and losing. - Al Alvarez

Det handlar inte om att tycka om att förlora, men att spela för att du gillar spelet. Om du inte gör det och bara spelar för att tjäna pengar är risken att du spelar på halv förmåga eftersom du saknar verklig motivation.

Om du inte känner tillräcklig spellust, vänta då till ett senare tillfälle att spela. För att kunna prestera bra krävs det att du är fokuserad. Kanske att du kan spela korten på autopilot, men vad händer med ansträngningen att analysera de andra spelarna på bordet?

En annan viktig sak är vila. Om du är trött ger det en nedvikande effekt på din prestation. En sak som denna är förstås ganska uppenbar, men värd att understrykas då den är lätt att bortse från eller negligera. Brist på motivation, trötthet och andra saker som dåligt humör är alla saker som påverkar ditt spel. Välj därför rätt tidpunkter för ditt spelande.

Mål

Det förenklar saker och ting ifall du har ett mål, eller delmål, att sikta mot. Ett mål kan få dig på rätt spår beträffande långsiktigt tänkande. Utan ett avlägset mål vet du kanske inte när du kan känna dig nöjd under ett pass. Du bara spelar på i ett förstrött manér och kanske blir du trött och förlorar en del av vinsten du hade. Ett uppsatt mål kan hjälpa dig att sluta spela i tid. I detta fall känner du dig tillfredsställd med en relativt liten vinst därför att den korresponderar med målet framför dig.

På samma sätt kan ett mål verka i den andra riktningen: du spelar mer för att du drivs av ditt uppsatta mål. Detta kan få dig att vinna mer, fast bara så länge du kan undvika att det uppsatta målet skapar en negativ press att ständigt uppnå resultat.

Välja rätt spel

De främsta utlösarna av mentala påfrestningar i poker är enstaka bad beats samt svängningar. En bad beat är en större förlust i en enda hand kopplat till ett oturligt händelseförlopp. Dessa råkar alla ut för, särskilt de som spelar tight och aggressivt. Svängningar (swings) är större upp- och nedgångar i en spelares spelkapital. Stora svängningar kan vara psykologiskt svåra att handskas med.

Om du känner att sådana ingredienser i spelet är extra besvärliga för dig kan dessa minskas genom att välja rätt spelform. Bad beats kan då bli mindre kännbara och svängningarna mer sällsynta. I fixed limit är svängningarna i regel ganska måttliga och en bad beat får inte samma proportioner gentemot din stack. Att spela Limit Omaha Hi/Lo är en ytterligare ett steg för att minska svängningar då potterna ofta splittas i denna pokervariant.

Att poängtera här är att svängningar kan på grund av dess nedbrytande effekter vara förödande för spelare som i förstone har potential att gå med vinst. Enstaka kraftiga nedgångar som normalt borde uppvägas av regelbundna vinster gör inte alltid detta då de får överdrivet stora konsekvenser i spelkapitalet på grund av psykologiska efterdyningar som ökar en redan stor förlust.

Inga spelare är helt immuna mot stora svängningar, fast vissa hanterar detta bättre än andra. Innan en sådan rutin är uppnådd kan det likväl vara bra att försöka reducera dessa. Metoden för detta är att undvika de spelformer där tendensen till stora svängningar finns inbyggda i extra grad. No limit och pot limit cash game är således spelformer som orsakar svåra psykologiska prövningar.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Den rätta karaktären