Pokerspelarens vinna-förlora-tillvaro

Att befinna sig i en situation där kasten är tvära mellan vinster och förluster kan innebära en mental stress. Det handlar bland annat om att inte veta vad man kan förvänta sig av den närmaste framtiden, som om det blir vinst eller förlust under en kommande pokersession eller månad.

I den mentala stressbilden ingår dessutom aspekter som kretsar kring uteblivna förhoppningar när förluster infinner sig. Om resultaten i poker dessutom påverkar den allmänna trivseln hos en individ kan vinna-förlora-tillvaron bli svårhanterlig och få negativa följder. Det negativa kan gälla både det långsiktiga resultatet i pokerspelandet, men så klart också själva livssituationen.

Detta förekommer särskilt för de som verkligen är inne i spelet och tillägnar det mycket av sin vakna tid. Vinster skapar för dessa ett slags rus och förhoppning om vidare framgångar, men när förlusten tar bort mersmaken framträder efteråt sysslolöshetens tomma tillvaro.

Dylika premisser gäller inte uteslutande poker utan även andra former av spel och ibland sporter där individen tävlar på ensam hand. Josh Waitzkin var en av de mest lovande schackspelarna i USA, men valde att sluta redan vid tjugofem års ålder. Han kunde inte försona sig med tanken att schack höll på att bli något han från början inte önskade – det blev allt mer inriktad på resultat och allt mindre en fortskridande upptäcktsfärd av spelet i sig. En annan viktig faktor var den påfrestande situationen som i titeln kallades vinna-förlora tillvaro. I en intervju förklarade han sitt ställningstagande:

You need incredible resilience. You’re constantly losing, no matter how good you are. Take Garry Kasparov. Losing is a huge part of Kasparov’s life. You’re constantly having to rebound from defeat. You never have a sense of solid footing because the ground is always shifting beneath you.

Att man står på en osäker grund som Josh Waitzkin beskriver är en god liknelse med det som kallas varians i poker. Två råd för att slippa stress från dessa förutsättningar är att spela poker för att man är genuint motiverad och inte bara för att vinna pengar samt att inte borra ner huvudet som en struts i spelet utan hålla andra saker vid liv vid sidan om.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Pengarnas minskade värde i poker