Logik i poker

I poker brukar sådant som fördelen med att ta initiativ, nyttan med aggressivt handlande omtalas. Initiativ och aggressivitet är emellertid abstrakta ord. I denna artikel ska sådana termer försöka undvikas till fördel för klarare uttryck som exempelvis syna och satsa. Detta är inte för att anpassa det hela till nybörjaren utan för att från ett annat perspektiv låta dig greppa några av logikens lagar i poker.

Vissa saker vinner nämligen på att uttryckas med enkla ord och om de tillsynes verkar banala eller motsägelsefulla kommer du när du väl fått insikt om dem snart att tycka de är viktiga. Du kommer då i många fall undra hur du kunde spela som du gjorde innan dessa besked nått dig. Dock är det många som inte följer dessa logikens lagar, de fortsätter spela på ett sätt som kanske verkar korrekt, men i själva verket många gånger bara är skenbart korrekt.

Först när du börjar förstå spelets logik börjar du skaffa dig verklig förståelse för spelet. Förståelse för poker är inte att kunna göra en check-raise eller en C-bet, det är snarare att vara införstådd med spelet på alla nivåer.

Satsa kontra passa

Satsa: det blir svårare för motståndaren om du satsar än om du passar – han tvingas till ett direkt beslut. Det blir enklare för dig själv om du satsar än om du passar – du ges information plus möjligheten att vinna potten direkt.

För att undvika missförstånd: du ska inte satsa 100% av de tillfällen som ges utan det handlar om att satsa ska vara något du väljer oftare än att passa.

Höja kontra passa pre flop

Somliga spelare höjer aldrig pre flop. De representerar den försiktiga typen av spelare. Att vara försiktig har sina förtjänster i poker, men det behöver uppblandas med risktagande. Att aldrig höja är för det första en brist på variation.

två pokerkortDet finns dock fler skäl än detta att höja före floppen. Låt säga att du sitter vid ett bord med sammanlagt sex spelare. Om du limpar in går kanske tre till fyra andra spelare med i floppen. Vad händer om du höjer i stället före floppen? Det blir i genomsnitt färre spelare som kommer vara med i floppen och det är ganska givet att du har större chans att vinna potten mot 1-2 spelare än mot 3-4.

Det finns ännu fler viktiga skäl. Att höja med dina bästa händer är ett av de mest typiska sätten att vinna stora potter.

When you raise preflop that gets some money in the middle on the flop. People are far more likely to want to fight for this. And ultimately they will make big mistakes fighting for it. - Nathan "blackrain79" Williams

Matematik kontra trolighet

En väldigt vanlig skiljelinje mellan en skicklig spelare och en svag spelare är förståelse för långsiktighet. Långsiktigt planerande hör ihop med förmåga att tänka abstrakt. Att fatta sitt beslut i form av att syna eller lägga sig enbart på hur troligt det är att man är slagen gäller ofta för den svaga spelaren.

Den skickligare spelaren inser att det finns betydligt fler faktorer och en viktig sådan är långsiktighet, som därmed bestäms av en matematisk kalkyl. En skicklig spelare synar ibland trots att han faktiskt inte tror att han har den bästa handen(!), han är helt enkelt nöjd med oddset.

Om du skulle slå vad om att ett tärningskast skulle resultera i en femma eller sexa och då skulle vinna lika mycket som du satsade hade du gjort ett dumt vad. Men om du däremot fick chansen att anta ett vad där du får tio gånger din insats om tärningsslaget skulle bli en sexa skulle det vara dumt att inte anta detta, fastän du måste räkna med att oftast förlora.

En bedräglig investering

Många nybörjare har en speciell uppfattning av poker där de ofta baserar sitt spel efter hur mycket pengar de redan lagt in i potten. Problemet med detta tillvägagångssätt är att det hela handlar om en investering som egentligen inte existerar. Vad du bör fokusera på är värdet i ett spelbeslut och inte på vad som hänt innan. Det kan definitivt vara värt att syna om potten är stor, fast det är helt oväsentligt hur mycket man själv har bidragit med.

You have nothing invested in the pot - ever! - Mike Caro

Bluffa?

Behöver man bluffa? Räcker det inte att spela med bra händer och lägga dåliga samtidigt som man låter motspelarna förivra sig och göra misstag.

Detta kan faktiskt räcka mot ett visst slags motstånd, men det rätta agerandet bestäms i poker av situationen. Därför måste du förmodligen bluffa ibland. Annars kan du hamna i situationer där du vinner alldeles för få potter eftersom dina motståndare har ”bättre kort” oftare än du.

Vinna många eller få händer?

När poker figurerar i filmer vinner ofta hjälten potterna denne deltar i. Det vore dåligt underhållningsvärde att se hjälten lägga sju händer i rad.

Framgångsrik poker handlar dock inte om att vinna flest händer av spelarna vid bordet utan att vinna mest pengar. Det kan i själva verket vara en nackdel att vinna många händer eftersom det kräver för stort deltagande i andelen spelade händer. Att vinna mest pengar görs i stället genom överväganden i fråga om när det är läge att gå med i en pott och därefter hur länge det är värt att stanna kvar i potten.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: EV i poker