Pre flop strategi

Pre flop betyder "före floppen" och denna artikel tar upp några av de viktigaste strategiska riktlinjer som varje spelare bör förhålla sig till vid spelet före floppen i poker.

Värdera din position

dealerknapp och markerDu bör värdera dina starthänder relativt medan positionen vid bordet ändras vid varje ny hand. Och då din position påverkar förutsättningarna för din medverkan i en hand bör du också anpassa ditt spel pre flop därefter.

Strategin pre flop handlar mycket om planering. Om du har en halvbra hand som du skulle vilja limpa in med fast däremot lägga om potten höjs är det inkonsekvent av dig att spela denna handen från tidig position.

”The Gap Concept”

Tanken kring The Gap Concept innefattar att du ibland behöver en bättre hand för att syna än du behöver för att höja.

Det här låter kanske motsägelsefullt, men logiken är uppenbar. Om vi utgår från att dina motspelare värderar sin position väl betyder det att din hand måste vara riktigt stark om du ska syna en höjning från tidig position. Antalet positioner från spelaren som ursprungligen var först in i potten och höjde fram till blindsen är det som är själva ”gapet”. Ju större gap, desto starkare bör du räkna med att handen är. Om en spelare höger från under the gun (första position) bör du i de flesta fall lägga en hand som K-J utan att blinka. Chansen är stor att du är dominerad av händer som A-K eller A-J eller kanske ännu bättre.

You should be more willing to raise with a particular hand than you are willing to call with it - David Sklansky

Om däremot ingen spelare har gått med i handen när det är din tur kan det till och med vara korrekt att höja med en mindre stark hand. Även om det var korrekt att inte syna med K-J som i exemplet innan kan det nu vara helt korrekt att höja med K-J om du är först in i handen från en mellanposition. Detta kan ge sken av att du har en starkare hand än du har och kanske lyckas du stjäla blindsen eller få dina motståndare att spela händer som i själva verket är bättre än din mer passivt än de annars hade gjort.

The Gap Concept alltid är viktigt i poker, men har störst betydelse på fulla bord med 9-10 spelare.

Att höja före floppen och storlek på höjningar

Du bör då och då höja före floppen. Detta gör att du ibland kommer vinna en pott utan att några kort delas - enklare blir det inte i poker. Det handlar inte om några stora potter, men i längden är detta vinstgivande.

När du höjer före floppen ska du inte basera storleken på höjningen efter hur bra hand du har. Detta förfaringssätt ger motståndarna större möjligheten att gissa din hand. I stället bör du höja samma i alla lägen alternativt basera höjningens storlek på din position. Det senare är en mer avancerad tillämpning och vi ska kort gå in på några riktlinjer.

Från tidig position är rekommendationen att höja 3-4 gånger BB (big blind). Från mellanposition rekommenderas 3 gånger BB och från sen position 2-2,5 gånger BB. Från small blind slutligen är 2-4 gånger BB att rekommendera.

Spela höga pocketpar pre flop

Låt säga att du plockar upp Q-Q och du är i första position med fem spelare efter dig. Om du bara betalar för blinds finns risken att samtliga fem spelare går med i handen. Detta är knappast vad du önskar dig när du har en hand som Q-Q. Chansen är nu stor av någon av dina motspelare får händer som två par, stege eller färg medan dina chanser att förbättra handen är relativt små.

En höjning hade i de flesta fall tunnat ut fältet och du hade fått spela ditt par mot färre motståndare, vilket är en omständighet som passar höga pocketpar bättre.

Att höja i detta läge är oftast att föredra, dock är det inte fel att variera sitt spel. Ibland kan du prova att bara limpa in med höga par från tidig position med förhoppningen att någon annan höjer och att du sedan väljer att göra en re-raise. Fördelen med detta är att potten växer snabbare och att du lockar med dig en motståndare som i förstone inte trott att din hand var stark. Nackdelen består i möjligheten att ingen höjer.

Stjäla positionen

Till sist ska ytterligare en manöver som du kan använda pre flop presenteras. Som du förmodligen vet är det fördelaktig att vara i position (dvs vara sist att agera). I händer där du agerar strax innan spelaren i position kan det ibland vara läge att försöka ”stjäla positionen”.

Det ideala läget för detta är när ingen spelare gått med i handen och du sitter precis innan knappen, cut off som denna position kallas. Om du höjer i detta läge ökar du chansen att spelaren i position lägger sig och därmed har du övertagit positionen.

Detta var några ord i ämnet pre flop strategi. Det viktigaste är att du spelar aktivt i denna fas och inte bara varierar mellan att lägga dig och att syna.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Post flop

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker