Cash game strategi

sedelrulle och spelmarkerCash game (på svenska ibland översatt till kontantspel och kallas också ringspel) är den vanligaste spelformen i pokervarianter som Texas hold'em och Omaha. Vi ska nu gå i genom strategi och andra väsentliga saker som rör cash game poker.

Storleken på inköp

Den första delen av din cash game strategi är att överväga hur mycket pengar du ska ta med till bordet. Detta är ett mycket viktigt inslag i cash game, åtminstone i no limit. Om du gör ett inköp på 20 BB (BB = big blinds) är du försäkrad till att inte förlora mer än just 20 BB, men samtidigt är du begränsad då du inte kan vinna några stora potter. Du kommer också ge motståndarna fördelen att du låter dem veta att de aldrig kan förlora mer än 20 BB i en pott mot dig, vilket är att ge bort ett onödigt övertag och dessutom får de bra pott odds mot dig eftersom du i vissa lägen inte kommer kunna höja tillräckligt mycket.

Att ha åtminstone 100 BB kommer ge dig större möjligheter att vinna stora potter, kontrollera pottstorleken samt större respekt vid bordet (inte p.g.a. att mycket pengar i sig är respekt utan att en stor stack visar för motståndarna att de kan få räkna med en kraftig höjning). Att större inköp är att föredra framför lägre har också konstaterats av statistisk analys.

Trots detta finns det spelare som faktiskt har gjort short-stacked cash game till egen nisch. För ett par år sedan uppstod en speciell strategi som kan tillämpas på kontantbord genom att göra det minsta möjliga inköpet, vanligtvis 20 BB. Vad som gjort detta till en för många framgångsrik strategi är bland annat för att det överlag förenklar beslutsfattandet.

Tillvägagångssättet innefattar att gå all-in med många händer antingen före eller direkt efter floppen medan du relativt sällan synar eller inte höjer lika ofta utan att det innebär samtliga dina marker. Ett viktigt inslag är att du bör lämna bordet efter du dubblat, tripplat upp eftersom du då inte längre är shorts-stacked, och leta upp ett nytt bord. Om du i stället förlorar dina marker gör du ett nytt mini-inköp.

Table selection

En annan del av din cash game strategi är table selection, vilket handlar om välja rätt bord. Att sätta sig ner vid första bästa bord är inte vidare god table selection. Redan i detta skede bör du försöka öka dina vinstchanser och det gör du främst genom att sondera spelrummets lobby.

Bra pokersajter ska ha en lobby där du kan få information om till exempel storlek på genomsnittspotten och andelen spelare som ser floppen. En låg andel som ser floppen antyder om tight spel på bordet och en hög andel som ser floppen antyder om löst spel. Även pottens storlek på olika bord brukar kunna avläsas, vilket ger ytterligare indikationer. En hög genomsnittspott antyder aggressivt spel och att det förmodligen höjs ofta pre flop.

Det finns faktiskt inget givet svar på vilka omständigheter som är ideala, men bord som ger indikationer om löst spel och där genomsnittspotten samtidigt är ganska låg brukar ofta ge goda utsikter till lönsamhet.

En annan sak att tänka på är att du bör spela extra tight och något tillbakahållet i början innan du uppfattat de andras spelstilar. I poker som spelas på nätet har detta inte lika stor vikt eftersom det ofta är ett stort ombyte av spelare, men om du inte ger dig in i hetluften direkt utan väljer att observera de andra spelarna först har du sedan bättre utsikter att göra rätt beslut (detta är speciellt viktigt i no limit där några enstaka potter ofta avgör om du hamnar plus eller minus för dagen).

Placering vid bordet

Det spelar också roll vilken plats du har i relation till de andra spelarna på bordet. Det finns vissa för- och nackdelar även i detta avseende.

Du vill helst sitta till vänster om, med andra ord agera efter, en spelare som ofta höjer. Om spelaren som höjer sitter till vänster om dig hamnar du i en osäkerhet om vad det verkligen kommer att kosta att få se floppen.

Om spelaren som ofta höjer i stället sitter till höger om dig är du inte längre utsatt på samma sätt eftersom du kan bestämma dig för att gå med i handen eller inte först efter denne agerat.

Vidare vill du sitta direkt efter bordets sämsta spelare eftersom du då har position på denne och kan exploatera eventuella misstag maximalt. Genom att agera direkt efter har du bästa möjliga utgångsläge för att isolera den svaga spelaren.

Flexibilitet

Om det visar sig att du hamnat på fel bord eller att bordet försämras ur din synvinkel efter du suttit där ett tag är det ingenting du liknöjt ska konstatera utan i stället leta upp bättre spelförutsättningar.

1. Om bordet är för svårt byt till ett annat bord. Bli inte kvarsittande bara för att du har förlorat pengar och känner att du måste vinna tillbaka pengarna på samma bord innan du byter till ett annat.
2. Om dina marker reduceras till den grad att du inte längre kan vinna några stora potter eller att du måste ändra strategi därutav är det tid att fylla på med nya marker (eller sluta spela).
3. Om spelare har försvunnit från bordet och det bara återstår en eller två spelare förutom du själv, då ska du återigen byta bord. I annat fall kommer du att betala för blinds onödigt ofta.

Den psykologiska spännvidden

Cash game är ett spel om pengar, men framför allt: ett spel med pengar. Det gäller att kunna spela avslappnat samtidigt som du ständigt måste vara beredd att satsa allt du har framför dig på bordet, om du känner att oddsen beviljar det.

När strukturen är fixed limit är dock inte insatserna i relation till ens egna marker lika stora. Därför tenderar inte din stack känna av lika kraftiga upp- och nedgångar som i no limit. Oavsett form är det markernas fluktuation som medför den psykologiska process alla spelare tampas med. ”Jag måste komma tillbaka på plus minus noll.” Eller: ”Borde jag sluta nu när jag har gått framåt så här mycket?” Detta är några av de återkommande tankegångar spelare erfar när de spelar cash game.

Närvaron av denna psykologi är ofrånkomlig, vad du måste göra är lära dig förstå dess orsaker och förebygga dess negativa influenser.

Se till att behålla kontinuiteten i ditt spel oavsett om du går back eller med vinst. Lockas inte till att skapa stora potter eller hamna i all action bordet erbjuder bara för att du ”behöver” vinna tillbaka. Kom ihåg att det inte är någon katastrof att sluta på minus en dag – det måste hända förr eller senare. Detsamma gäller när du gått framåt. Då finns det ingen anledning att bli mer passiv för att på så sätt bevaka din vinst. Allt handlar om det långsiktiga resultatet och detta blir lidande varje gång du ändrar ditt spel på grund av yttre omständigheter.

Detta sagt om den inre mentala processen. I cash game no limit är det också den psykologiska striden spelarna emellan och det är här bluffarna kommer in. I no limit kan du bluffa hur stort du vill och det viktigaste blir hur bra du känner din motspelare: hans spelstil samt hans mentala tillstånd för stunden.

När du själv möter spelare som bluffar frekvent är det viktigt att du uppvisar tålamod. Du får inte låta dig bli provocerad av dessa vårdslösa spelare och bestämmer dig för att syna bara för att sätta dem på plats. Du måste invänta det rätta läget först.

Detta var en artikel som fokuserade på strategi och andra specifika omständigheter som gäller för cash game. Förutom inslagen som nämnts bör du även fördjupa dig i andra områden i poker som pre plop och post flop som ständigt är aktuella när du spelar cash game.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Positionen i poker

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker