Pott odds

Pott odds är ett centralt område i poker. Essensen av pott odds är att veta hur mycket en hand är värd i relation till markerna i potten. Mer specifikt handlar det om ha en uppfattning om de aktuella sannolikheterna och sedan ta ställning till ifall du ska syna eller lägga dig beroende på pottens storlek kontra kostnaden för en syn.

Bilden illustrerar en situation där en spelare satsat och nästa spelare får då ta ställning om han ska syna eller inte:

Illustration av pottodds i poker

Vad som hänt är att Spelare 1 satsat $0,50 och den totala potten är efter detta $1,50. Det innebär att det kostar $0,50 för Spelare 2 att syna (eftersom detta är ett pedagogiskt exempel bortses från möjligheten att höja). Att syna $0,50 när potten är $1,50 ger pottoddset 1,50:0,50 som enklare skrivs 3:1.

Så hur utläses 3:1? Det ska förklaras mer om detta, men vad som kan sägas direkt är att av fyra (3+1) är ena delen tre (det första talet) och andra en (det andra talet).

Exempel som förklarar pottodds och dragodds

Exemplet ovan visar bara hur pottoddset räknas ut, men i en verklig situation handlar det om att väga pottoddset mot dragoddset. Låt oss ta ett exempel när vi också tar med i beräkningen vilka kort en spelare har.

Du har hålkorten 7 9 och bordet visar K 6 T. Du inte träffat någonting, men eftersom du har en draghand är du intresserad av att se mer kort. Framför allt är du intresserad av de återstående åttorna i kortleken, inte sant? Det skulle ge dig en stege (6-7-8-9-T).

Nu satsar spelaren före dig 20 marker. Ska du lägga dig eller syna? (För enkelhetens skull är det inga andra spelare med i potten.) För att finna svaret måste vi också titta på pottens storlek. Det ligger 100 marker i potten inklusive den sista satsningen.

Ditt uppdrag nu är att beräkna oddsen för att du ska få in din stege. Du behöver en 8a för detta vilket ger dig 4 chanser, outs, bland 47 okända kort. Därför är oddsen för att en 8a ska dras 10,5:1 (dvs. 1 gång på 11,5 gånger). Då det är 100 marker i potten och en syn kostar 20 marker ger det dig ett 10:2 pott odds, som kan omskrivas 5:1. Det aktuella dragoddset 10,5:1 i relation till pott oddset 5:1 ger dig ett negativt förväntat värde, därför är det rätta beslutet att lägga handen.

Din hand i denna situation är helt enkelt inte värd att spela vidare på grund av att du kommer att förlora pengar med den i det långa loppet. Och i poker är betydelsen av långa loppet elementär för din totala lönsamhet.

Kanske är du osäker på vad 5:1, 4:1 och så vidare egentligen betyder? 5:1 (vilket också kan skrivas 5-1) ska utläsas som "fem-mot-ett", vilket innebär att en händelse inte kommer inträffa fem gånger medan den kommer inträffa en gång utav totalt sex. Det kan verka enklare att använda procent i stället, men eftersom du vill relatera kostnaden för en syn till potten är det enklare att utrycka sannolikheten genom fraktioner likt 5:1.

I detta exempel har vi fokuserat strikt på pott oddsen. Men detta innebär inte att du därmed ska spela enbart med ett matematiskt perspektiv. Som det i andra artiklar på denna sida omtalas varierar vikten av pott odds bland de olika spelformerna i poker och av situationen i sig. Betydelsen av pott odds varierar alltså, men det är hur som helst en fundamental angelägenhet som du bör införliva i ditt spel.

Du tycker kanske att det här med pott odds verkar krångligt och att det tvingar dig sitta och räkna hela tiden, vilket gör att spelet förlorar sin tjusning. I så fall förklaras här strax ett knep i att använda pott odds utan att behöva räkna hela tiden.

Fördelen med att spela efter pott odds är att du blir som en dator som automatiskt väljer vad som matematiskt genererar högst EV. Men inte heller en dator räknar ut varje tal från början om den inte är tvungen, utan den lagrar användbara data som kan användas på nytt. Detsamma bör du göra ... Du behöver inte memorera odds för alla upptänkliga situationer, bara dem som ständigt återkommer.

Du vet redan genom exemplet ovan att oddset för att få in en hålstege på turn är 10,5:1. Oddset för att pricka en öppen stege borde därför vara ungefär dubbelt så bra. Ja, det är 4,9:1 och varför inte avrunda det till 5:1. Att ha ett färgdrag efter floppen sker regelbundet, oddset du ska memorera i detta fall är 4,2:1 som kan avrundas till 4:1.

Nu känner du till oddsen för de tre mest återkommande draghänderna. Eftersom de uppkommer så ofta har du snart memorerat dem och du kommer inte känna att det stör ditt spel att tänka in oddsen i dessa situationer. Med hjälp av denna oddstabell kan du ta reda på ytterligare odds.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Effektiva odds