Odds och sannolikheter Omaha

Här följer en sammanställning av odds och sannolikheter i procent i Omaha. Se även odds för all in situationer, odds post flop samt oddstabellen för Omaha.

Odds för starthänder

Med fyrtal menas här en starthand som 2-2-2-2, med triss 2-2-2-x, med två par 2-2-3-3, med par 2-x-x-x. Med färggrupper avser A-A-A-A en hand där samtliga kort är i samma färg och så vidare.

Valörgrupper Odds Procent
Fyrtal 20824-1 <0,1%
Triss 107-1 0,9%
Två par 95-1 1%
Par 2.3-1 30,5%
Inget par 0.48-1 68%
Färggrupper Odds Procent
A-A-A-A 94-1 1%
A-A-A-B 5.1-1 17%
A-A-B-B 6.4-1 14%
A-A-B-C 0.7-1 58%
A-B-C-D 8.5-1 11%

Odds för att fullborda specifika händer post flop

Nedanstående tabell med odds utgår från din hand efter floppen och sedan sannolikheten för att du förbättrar till en specifik hand på både turn och river. Om du bara är ute efter chans i procent för antingen turn eller river gäller alltså ungefär hälften. Talen för odds och procent är avrundade till en decimal respektive enheter om 0,5%.

Din hand Att förbättra till Odds Procent
Par Set 11.4-1 8,8%
Par Fyrtal 99-1 1%
Tvåpar Kåk 5.1-1 16,5%
Tre par Kåk 3-1 24%
Triss Kåk 2-1 34%
Triss Fyrtal 21.5-1 4,5%

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Draghänder och outs i Omaha