Starthänder Omaha Hi/Lo

Här har valts att dela upp starthänder i Omaha Hi/Lo i följande kategorier: premium, starka, svaga, skräp. Som nämndes artikeln Grundläggande strategi i Omaha Hi/Lo är mycket vunnet med en tight spelstil. En tight spelstil utgår från valet av starthänder och du bör kasta många händer redan från början i Omaha Hi/Lo eftersom: 1) det är svårt att bluffa sig till potter; 2) din hand måste eventuellt fungera både som låg och hög hand.

Den allra bästa starthanden i Omaha Hi/Lo är A A 2 3. Möjligheterna att vinna både som hög och låg hand är många, här finns potential till bästa färghanden i två färger, triss i ess, stege och idealiska förutsättningar att bilda den lägsta möjliga handen.

Premium starthänder i Omaha Hi/Lo

1. Händer som innehåller två ess och dubbelfärg, till exempel: A A 5 T.
2. Händer som innehåller två ess och två låga kort, till exempel: A-A-2-4.
3. Händer som innehåller A-2-3 plus ytterligare ett kort i samma färg som esset, till exempel: A 2 3 x.

Starka starthänder

1. A-A-x-x, där ytterligare ett kort är lågt eller i färg, till exempel: A A 4 x.
2. A-2-x-x.
3. A-K-Q-J, A-Q-J-T och liknande händer med fyra klädda kort, helst med minst en färg.

Medelbra till svaga starthänder

1. Spekulativa händer som A-3-x-x, A-4-5-x, 2-3-x-x.
2. Händer med fyra olika färger fast med andra kvaliteter, till exempel: A 3 7 5.
3. Händer som bara kan vinna den höga handen (bortsett från sådana grupper som redan nämnts i andra kategorier), till exempel Q-Q-9-8.
4. En hand med två par, till exempel J-J-5-5.

Skräphänder

1. Händer som innehåller triss, till exempel 7-7-7-x
2. Händer som alla är av valörer i mellanregistret, såsom 6-7-8-9. (Denna handen är förvisso connected och skulle vara stark i Omaha Hi, men i Omaha Hi/Lo är dess värde mycket litet.)
3. Händer med bristande koordination och med valörer i mellanregistret, såsom 2-8-9-K

Vid ett bord med 9-10 motståndare: du bör främst spela "premium starthänder" plus vissa "starka starthänder" samt bättre "spekulativa händer" i sen position.
Vid ett bord med 5-6 motståndare: du bör främst spela "premium starthänder" plus "starka starthänder" samt en del "medelbra starthänder" i sen position och eventuellt från andra positioner om det är få höjningar pre flop.

Reservation: Detta är ingen komplett genomgång. Det finns fler kategorier av starthänder i Omaha Hi/Lo samt en del gränsfall. Men denna uppdelning ger dig en bra startguide till vilka slags starthänder som bör spelas och inte.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Innebörden av "quartered"