Post flop i Omaha - tips och odds

Denna del av Pot Limit Omaha-guiden handlar om hur du spelar post flop, det vill säga på floppen, turn och river. Först följer några allmänna strategiska rekommendationer sedan ges exempel på situationer som ofta uppstår och de involverade oddsen.

Allmänna tips

Det finns några huvudsakliga riktlinjer i strategin post flop:

1. Spela aggressivt när du har bästa handen – detta för att hindra spelare med draghänder från att syna eller åtminstone tvinga dem betala mer än vad oddsen tillåter. Spelar du pot limit är den bästa satsningen oftast den maximala. Det finns ett antal undantag, vilka dock är ganska uppenbara. Skulle du exempelvis floppa en nutsen i form av en kåk är det förmodligen inte i ditt intresse att skrämma bort samtliga spelare från potten redan i detta skedet, såvida inte chanserna är tillräckligt stora att din kåk riskerar att bli slagen av en bättre kåk förstås.

2. Det finns dock situationer i Omaha där aggressivt spel med bästa handen inte är optimalt. En sådan situation är när du floppar en stege. Även om du för tillfället har den bästa möjliga handen är en stege mycket sårbar i Omaha om du möter spelare som har triss plus färgdrag exempelvis. Även när du har träffat stegen, men saknar omdrag kan du vara illa ute. När du har stege och inga omdrag bör du sammanfattningsvis satsa för att ta hem potten direkt, men får du motspel är det läge att slå om till försiktighet. Det finns till och med situationer där det kan vara korrekt att lägga din stege, inklusive nutsstege.

3. Som nämnts bör du i regel satsa pottstorleken på floppen och turn när du har starka händer för att inte spelare med sämre händer ska dra ut dig. Däremot är situationen annorlunda på river eftersom du inte längre behöver skydda din hand. Nu handlar det i stället att satsa för värde och då kan ofta en satsning runt omkring halva pottstorleken vara befogad (du bör naturligtvis ta med i beräkningen hur bra hand du tror motståndaren har och vad han kan tänkas vara villig att syna).

4. Syna bara när det är fullt motiverat. I denna kategori ingår inte par och sällan tvåpar. Syna heller inte när du har en draghand som även om den går in löper stor risk att slås av en bättre draghand. Det vill säga om du till exempel drar till en stege och det samtidigt finns möjligheter till att en annan spelare kan få färg.

5. Bluffa sällan då det är föga effektivt eftersom fyra hålkort hos varje spelare medför att någon oftast är villig att syna för att se ytterligare ett kort. Att bluffa blir som konsekvens av detta kanske mest fördelaktigt när alla bordskortet redan är ute och att din bluff då kan representera en stark hand såsom stege eller färg. I detta fall föreligger å andra sidan risken att någon har just den handen du försöker representera.

Om du spelar shorthanded kan du behöva modifiera dessa anvisningar något. Det kan till exempel vara gångbart att syna fler händer samt att bluffandet blir mer användbart.

Sammanfattning

I Omaha är det alltså kritiskt med insikten om hur lätt det är att bli slagen med den näst bästa handen. Som en kåk mot en bättre kåk eller till och med mot ett fyrtal som inte är alltför ovanligt i Omaha. För att förebygga dessa fällor är det viktigt att bara satsa på starka starthänder och spela tight efter floppen.

Specifika situationer och involverade odds

I Omaha är det vanligt att två spelare går all in efter floppen där den ena ofta har triss medan den andra har ett starkt drag. Här ges oddsen för några typiska situationer:

Triss vs. stegdrag (8 outs)
Spelare 1: J J 5 5 → 71%
Spelare 2: A K 9 8→ 29%
Flopp: J T 2

Triss vs. stegdrag (13 outs)
Spelare 1: J J 5 5 → 58%
Spelare 2: A 7 9 8→ 42%
Flopp: J T 2

Triss vs. stegdrag (17 outs)
Spelare 1: J J 5 5 → 50%
Spelare 2: A Q 9 8→ 50%
Flopp: J T 2

Triss vs. färgdrag
Spelare 1: J J 5 5 → 72%
Spelare 2: A 3 6 8 → 28%
Flopp: J T 2

Triss vs. färgdrag + överpar
Spelare 1: J J 5 5 → 66%
Spelare 2: A A 8 3 → 34%
Flopp: J T 2

Tvåpar vs. färgdrag
Spelare 1: A J 8 3 → 66%
Spelare 2: K 7 5 6 → 34%
Flopp: A J 2

Sammanfattning

Exemplen visar bland annat att du sällan bör syna med hela din stack med ett färgdrag då det räcker att du möter ett tvåpar för att vara ganska klar underdog.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Pre flop i Omaha