Quartered

En viktig sak att känna till i Omaha Hi/Lo är den situation som kallas quartered. Denna termen har ingen bra svensk översättning, nära ligger " fyrdelning" men det är likväl inte exakt.

Vad innebär quartered? Man säger i Omaha Hi/Lo att en spelare blev quartered ("a player’s get quartered"). Med detta menas att en spelare som satsar pengar i potten på grund av en stark låg hand men efter showdown upptäcker att motspelaren har samma låga hand samt en bättre hög hand. Spelaren vinner då halva potten för låg hand och blott en fjärdedel av den totala potten.

Quartered är framför allt av stor betydelse när strukturen är pot limit, i vanlig limit är detta av mindre betydelse. Det är nämligen i pot limit som potterna eskalerar mycket i de sista satsningsrundorna och ofta sker detta mellan två spelare. Just av den anledningen att det bara är två spelare kvar i potten som dessutom har betalat det mest av potten tillsammans kan det bli en kännbar förlust att bara vinna en fjärdedel av potten.

Det kan därför vara ödesdigert att spela händer som du tror kan vinna som lägsta hand, men saknar potential att vinna den höga alltför aggressivt. Många gånger i Omaha Hi/Lo har två spelare samma bästa låga hand, men det är betydligt ovanligare att två har den bästa högsta handen.

Du vill alltså hålla nere potterna när du har en starkt lägsta hand med få utsikter att vinna den högsta. Vice versa vill du få potten att växa det mesta möjliga då du har den bästa höga handen och tror dig även ha en möjlighet att vinna med den lägsta handen.