Odds och sannolikheter

Sammanställning av odds och sannolikheter i Texas hold'em.

Odds för olika händer i Texas hold'em

Observera att procenten är avsevärt högre för nedanstående händer än vad som gäller att delas en viss hand med fem kort då en hand i Texas hold'em bestäms utifrån sju kort.

Chansen att få royal straight flush <0,001% (1 chans på 30 940)
Chansen att få färgstege 0,003%
Chansen att få fyrtal 0,16%
Chansen att få kåk 2,60%
Chansen att få färg 3,03%
Chansen att få stege 4,62%
Chansen att få triss 4,83%
Chansen att få tvåpar 35,92%
Chansen att få par 48,15%

Förutsättningar

 • 1 326 olika starthänder kan delas i Texas hold'em, men bortser man från färgkonstellationer hamnar siffran på 169.
 • Det finns cirka 20 000 möjliga kortkonstellationer på floppen.
 • 17% av gångerna parar sig bordet på floppen.
 • 39% av gångerna blir det en rainbow flopp.
 • 5% av gångerna blir det en suited flopp.

Sannolikheter för starthänder

 • Sannolikhet att delas du ett pocketpar: 6%.
 • Sannolikhet att delas ett ess: 15%.
 • Sannolikhet att delas två ess: 0,45%.
 • Sannolikhet att delas kort i samma färg (suited): 24%.
 • Sannolikhet att delas kort i följd (connectors): 8,5%.
 • Sannolikhet att delas KK och en motspelare AA: 3% mot 5 spelare, 4% mot 8 spelare.

Potential hos starthänder

 • Sannolikhet att floppa ett par: 29%
 • Sannolikhet att floppa ett set eller bättre: 12%
 • Sannolikhet att floppa ett split tvåpar: 2%
 • Sannolikhet att floppa en färghand med två färgkort på hand: 1%

Varför känna till odds i poker?

Nyttan med kännedom om odds är säkert självklar för många. Det dock finnas dem som frågar sig varför man ska veta sannolikheten för utfall.

Att till exempel veta att det är drygt 80% att överpar vinner mot underpar är så klart inget som påverkar en spelares vinstchanser när korten väl ligger på bordet efter att den ene eller båda spelarna är all in.

Idén med att ha kunskap om odds är att ta med det i beräkning innan ett beslut görs. En spelare som har 7-7 på handen och överväger att gå all in före floppen kommer ha bättre insyn i tänkbara scenarier om denne till exempel vet att om 7-7 möter ett högre par är det mindre än 20% vinstchans (se artikeln om all in som bland annat redogör för vinstchanser mellan olika handkategorier). Detta gör att bättre beslut kan fattas.

Vill du läsa mer om odds? Rekommenderad artikel: Poker från ett statistiskt perspektiv