Effektiva odds

Att använda sig av pott odds är fundamentalt. Att endast se till pott oddset när du beräknar dina odds ger dig dock bara en begränsad bild av dem matematiska förhållanden som råder. För att få hela bilden måste du även ta ställning till de effektiva oddsen.

Då pott odds rör kostnaden för en syn i relation till pottens storlek handlar det effektiva oddset om den sammanlagda kostnaden för att syna alla resterande satsningar innan handen är färdigspelad.

Säg att du har ett färgdrag som har dragoddset 4:1 cirka och din motspelare satsar 10 marker efter floppen och gör potten till totalt 40 marker, detta ger pottoddset 4:1. Alltså tycks det legitimt att syna med ett bra färgdrag. Men om motståndaren på turn sedan satsar 20 marker och potten nu är 70 marker blir ditt pott odds denna gång bara 3,5:1 medan ditt dragodds alltjämt är cirka 4:1.

Det genomsnittliga pott oddset blev alltså sämre än ditt dragodds. Av denna anledning bör du redan i tidigt skede tänka in vilka nästkommande satsningar du kan räkna med. En annan sak du bör ha i åtanke är det implicerade oddset ...

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Implicerade odds