Implicerade odds

Implicerade odds är ett stort område i poker och är i början inte alldeles lätt att förstå. En bra början är att man vet vad ordet ”implicerad” betyder - man kan säga att en implicering är en innefattad förmodan om något utifrån vissa villkor.

Vad det mer konkret kan handla om i poker är att de implicerade oddsen utgår från ett förmodat scenario på ett kommande kort. En spelare kan exempelvis tänka så här när han funderar kring sitt agerande under ett pokerspel: ”Jag har förvisso inte tillräckliga pott odds för att syna, men eftersom min motspelare är på tilt kommer jag säkert få bra betalt om jag träffar mitt stegdrag, därför väljer jag att syna”.

Motspelaren måste så klart inte vara på tilt för att implicerade odds ska bevilja en syn, men detta var ett något tillspetsat exempel för att illustrera ett övervägande där pott odds ställs emot implicerade odds.

Framför allt är de implicerade oddsen centrala i no limit och pot limit där potterna tenderar eskalera kraftigt. Även i fixed limit är det implicerade oddset viktigt fast inte på samma sätt då pottens storlek sällan växer gigantiskt på en enda satsningsrunda.

markerstaplar När du överväger att syna på grund av implicerade odds bör du ha en god uppskattning om vad din motståndares agerande ska bli ifall du träffar något av dina outs. Består dina outs av så kallade scared cards är det föga troligt att du får tillräcklig utdelning på din hand när du träffar för att en syn utan tillräckliga pott odds ska vara beviljad. Du måste alltså på goda grunder misstänka att din motståndare kommer vara beredd att gå in med mycket marker i potten ifall du får in din hand.

Omvända implicerade odds

Det finns också något som kallas omvända implicerade odds. Detta gäller ifall du träffar ditt drag, fast om du trots detta inte har den bästa handen och vad du då kan tänkas förlora.

Till exempel om du drar till en färg kung hög behöver du räkna in möjligheten att en annan spelare i potten drag till färg med ess hög. Här ingår både vad du kan tänkas vinna ifall du träffar ditt drag, fast subtraherat det negativa värde som utgår från möjligheten att du träffar draget men ändå förlorar potten.