Pokertermer F-L

familjepott
En hand där alla eller nästan alla spelare gått med.
fifth Street
Mera känt som river-kortet. I Texas hold'em och Omaha är detta det femte bordskortet.
flat call
Det engelska flat call, flatting används ibland för samma sak, kan ungefär översättas med att "bara syna", det vill säga det fanns också en möjlighet att höja.
flervägspot (multi-way pot)
En pott som avgörs mellan tre eller flera spelare.
flopp
De tre första bordskorten.
folda
Det samma som att lägga sin hand i poker, från engelskans fold.
fourth Street
Mera känt som turn-kortet. I Texas hold'em och Omaha är detta det fjärde bordskortet.
hålkort
De kort som varje spelare tilldelas i början på en giv.
hålstege
Fyra kort som behöver ytterligare ett kort någonstans mellan lägsta och högsta kortet för att bilda en stege.
kallsyna (call cold)
Att syna både en satsning och en höjning.
kicker (sidokort)
Om bordet visar A-5-T-3-Q och du håller A-9, har du ett par i ess och en 9a kicker.
knappen (button)
Knappen ska ligga framför den spelare som är dealer och har sista position efter floppen.
klädda kort
Namn på knektar, damer och kungar som i kortleken presenteras i figurer med "kläder".
limpa in
Kallas det när du går med i given före floppen genom att betala (syna) för blinds utan att höja.