Pot limit

I pot limit är den högsta tillåtna satsningen detsamma som ligger i potten. Det innebär med andra ord att den maximala gränsen för en satsning kommer öka i takt med att potten växer. Det mesta som sagts om no limit gäller också pot limit. Några specifika anmärkningar om pot limit är trots allt på sin plats.

Man ska dock inte låta sig luras att potterna sällan blir stora i pot limit. Det bästa exemplet här är PLO (Pot Limit Omaha) där potterna verkligen kan växa snabbt. Ett spelformat där pot limit har extra stor inverkan på spelet är i heads up matcher. På grund av satsningsstrukturen kan en spelare inte en spelare gå all in före floppen, vilket annars är ett vanligt tillvägagångssätt för spelare som är shortstacked.

Pot limit - hur mycket en spelare får satsa

Vi ska avslutningsvis titta på exakt hur pot limit fungerar när det gäller satsningar. Förutsättningarna som gäller vid pot limit är att en spelare som mest kan satsa vad som ligger i potten. Låt oss titta på en sekvens.

Spelare A satsar 10 marker och Spelare B synar. Det ligger alltså nu totalt 20 marker i potten när det är Spelare C som ska agera, hur mycket får denne då höja potten med som mest? Han kan faktiskt höja med 40 marker, vilket gör att potten består av totalt 60 marker.

Hur kommer detta sig? Jo, spelare C börjar med att syna de 10 markerna varpå potten uppgår till 30 marker. Därefter får han själv höja upp till potten vilket alltså här är 30. Sammanlagt kan han då lägga in 40 marker i potten.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Skillnader mellan låga och höga nivåer i poker