Range (handfördelning)

Det urval av starthänder en spelare har i poker brukar kallas handfördelning eller det engelska range som förmodligen är vanligare även i svenska sammanhang. Att ha en aning om vilken range motspelarna har vid bordet gör att du kan fatta mer korrekta beslut när du är involverad i händer. Detta är ett viktigt steg mot att bli en avancerad pokerspelare.

Vad range är i poker och några exempel

Om du fortfarande är på det oklara med vad som menas med range eller handfördelningar är det en spelares ”repertoar” av starthänder. Om en spelare säger ”jag öppnar med A-Q eller bättre UTG” innebär det att denne begränsar sig till att spela händer som är ess-dam eller bättre från positionen som kallas "under the gun".

Range A-Qo+ till exempel betyder att handfördelningen består av ess-dam off suit samt alla starthänder med ett ess som är högre rankade, i detta fall: A-Ko, A-Js, A-Qs.

En mer fullständig range kan skrivas i stil med A-Qo+, A-Ts+, 8-8+, K-Js+. Detta klargör vilka starthänder som ingår i handfördelningen i kategorierna ess off suit, ess suited, pocketpar samt andra höga kort (se bilden nedan).


schema starthänder range

Den range kartan över starthänder visar är mycket ”tight” och kan till exempel vara lämpligt i tidig position på max-9 bord och eventuellt max-6 bord.

Det är också bra att känna till vilken procent av samtliga starthänder som en specifik range utgör. Om vi tar ovanstående utgör den 7% av starthänderna. Du kan använda en poker range calculator för att räkna ut procent och annat som har med range att göra.

När vi pratar om range i poker gäller det inte enbart vilka starthänder vi spelar överhuvudtaget utan också hur vi agerar pre flop med dem: vilka vi höjer med från olika positioner, 3-betar med, eventuellt limpar med och så vidare.

Balansera din handfördelning mot bra spelare

Så länge du möter svaga spelare som inte tänker en sekund på vilket urval av starthänder som ingår i din repertoar behöver du bara inrikta dig på att finna en optimal range. När du möter bättre spelare däremot behöver du balansera din range genom att lägga till fler händer som kanske inte kvalificerar sig genom sitt EV, men kan vara nödvändiga för att göra dig mindre förutsägbar.

För att balansera din range är ett förslag att då och då inkludera en del spekulativa händer som 6-5s. Om du inte redan spelare med låga pocketpar är dessa också kandidater att ta med för att balansera din range. Även om det kan vara svårt att gå plus på händer som 3-3 och 6-5s kan du vinna extra stora potter när du väl får träff eftersom många inte förväntar sig att spelare höjer med händer som dessa. Men mer viktigt är att din range blir svårare att läsa.

Ju snävare motståndarens range är, desto större risk för starka händer när denne väl spelar. För detta används ibland termen "densitet": en liten range ger hög "densitet" för till exempel händer som AQ och AK.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Longhanded

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker