Att bluffa

pokerfaceAtt bluffa är tekniskt sett ett försök att representera en bättre hand än den man verkligen har. Fast att satsa utan att ha något själv behöver många gånger inte vara mer utstuderat än att man misstänker att motståndaren inte heller har någonting.

Det enda som är helt säkert är att det är svårt att vinna i poker utan att någonsin bluffa, därför bör du använda dig av detta medel. Bluffen som taktik är förstås mer användbar under vissa omständigheter och mindre användbar under andra. De fundamentala skillnaderna mellan fixed limit och no limit till exempel gör att bluffen får helt olika genomslag i de respektive spelstrukturerna.

Det ska här listas fyra olika kategorier av bluffar, de är på inga sätt vedertagna begrepp utan ska bara tjäna till att ge en överblick.

1. Den avskräckande bluffen – en bluff i form av en rejäl satsning/höjning som är (för) kostsam att syna.
2. Den subtila bluffen – en bluff som inte är större än vad som vore en trolig satsning/höjning med en viss hand som bluffen därmed representerar.
3. Bluff som initiativ – en bluff som görs framför allt för att den andre spelare inte tycks ha något alls eller något som är värt att syna för. (Märk väl att detta är per definition ingen bluff så länge spelaren som satsar tror sig möjligen ha bästa handen i form av ett högt kort eller dylikt.)
4. Den reflexiva bluffen – en bluff som utgörs av en re-raise mot en misstänkt bluff.

För att lära dig bli bra på att bluffa gäller det bland annat att du känner din motspelares benägenhet att syna samt tar hänsyn till vad korten på bordet säger om möjliga händer hos motspelarna.

A masterpiece is when you can win without cards. - Phil Hellmuth

Den matematiska aspekten av en bluff

En av de mest grundläggande aspekterna kring en bluff i poker är ur ett matematiskt perspektiv: hur ofta måste din bluff lyckas i genomsnitt för att den ska vara lönsam.

Spelar du regelbundet poker online kommer (bör) du göra tusentals bluffar (inkl. aggressiva satsningar i form av jag-har-inget-men-förmodligen-inte-du-heller-satsning). Så frågan är hur lyckas du bäst med dessa, det vill säga hur du bluffar för att i längden vinna mest pengar? Det är en fråga om satsningens storlek kontra motståndarens benägenhet att lägga sig.

En större satsning minskar generellt chansen att motståndaren synar. Samtidigt innebär större satsningar att du förlorar mer pengar de gånger din bluff blir synad. Vi behöver hitta vår "sweat spot" med andra ord. Det finns inte något universellt svar på vad den perfekta storleken på en satsning som bluff är utan det beror mycket på vilket speltyp du möter.

Men för att ge dig några matematiska fakta:

1. När du satsar halva potten måste din bluff lyckas 33% av gångerna.
2. När du satsar 2/3 av potten måste din bluff lyckas 40% av gångerna.
3. När du satsar med lika värde som potten måste din bluff lyckas 50% av gångerna.
4. När du satsar 1,5 gånger potten måste din bluff lyckas 60% av gångerna.

Det mest intressanta att notera är förmodligen att det räcker att du lyckas 60% av gångerna när du gör vad för många är en overbet. En mer omfattande sammanställning kan du hitta i boken The Myth of Poker Talent.

Många missförstår detta och tror att en satsning med halva pottens storlek måste lyckas hälften av gångerna för att gå plus minus noll. Vad de missar är att de gånger bluffen lyckas vinner man dubbelt mot det satsade.

Att bluffa baserat på sin table image

En annan viktig aspekt är din egen table image (dvs. hur din spelstil uppfattas av medspelarna). Att försöka bluffa strax efter du ertappats med en bluff är knappast vad man brukar kalla god tajming.

I stället bör du väga in din table image. Har du slängt många händer under en längre tid? Ja, då kommer en höjning generellt föra med sig större respekt. Att bluffa är alltså inte bara en fråga om hur benägen din motståndare är att syna utan också hur benägen han är att tro att du satsar utan att ha en bra hand.

Rätt läge för bluff i en turnering

I pokerturneringar finns det en specifik aspekt kring när det är rätt läge att bluffa och detta kretsar kring hur mängden marker du och din motståndare har. Då detta i hög grad avgör förutsättningarna bör du begrunda stackens djup och särskilt hos din motståndare.

Om vi delar in stackar i tre kategorier: stor stack, medel stack och shortstacked är medelstacken den mest lämpliga att bluffa. Den stora stacken är mindre lämplig eftersom den helt enkel har råd att syna. En spelare som är shortstack kommer ofta vara pot committed (en del spelare kommer också syna av ren uppgivenhet).

Ha alltid med i beräkningarna då du höjer pre flop storleken på stackarna som sitter efter dig. Om det finns en shortstacked spelare som agerar efter dig och som är redo att trycka all in måste planera för detta och redan från början veta om du i så fall tänker syna eller inte. Likadant gäller att du kanske bör undvika att bluffa post flop mot en spelare med stor stack.

Vi kan ta ett exempel då din stack är 1 900 och motståndarens 1 300 och blindnivån är 50/100. I denna situation satsar du 500 och höjer potten till 1100. En syn i detta läge innebär att motståndaren måste riskera nästan 2/5 av sin kvarvarande stack och skulle denne förlora potten återstår bara 800 marker, vilket bara är 8 BB. Därmed kommer många i denna situation lägga sig utan en riktigt bra hand och därför har du mycket att vinna på att bluffa.

Bluffar extroverta personer oftare?

Med tanke på att det finns stöd från psykologisk forskning att extroverta personlighetstyper ljuger oftare än introverta kan det vara intressant att ställa sig frågan om detta även gäller i pokersammanhang.

Varför extroverta personer skulle ljuga oftare förklaras av att dem är mer verbala och spontana, när de dessutom ofta upplevs som trevliga förväntar sig omgivningen i mindre grad att de ska fara med osanning, vilket i sin tur leder till att den extroverta själv märker hur effektivt lögnerna passerar och därmed kanske använder sig av dem än mer. De introverta däremot är mer osäkra och stressade i sociala sammanhang, vilket gör att de inte lika ofta vågar sig på en lögn.

Frågan är om samma tendens är skönjbar i poker (nyttan av att känna till det är förstås begränsad online). Utan att ha några studier att falla tillbaka kan det med fog misstänkas vara fallet. Erfarenheten säger också att utåtriktade och självsäkra personer oftare försöker sig på en bluff och dessutom ibland smått skrytsamt visar korten efteråt medan de mer tillbakadragna inte tycks vara lika äventyrligt sinnade. Detta är antagligen sant så länge det gäller svaga och en del medelbra spelare, men när det kommer till skickliga spelare gäller något helt annat. En skicklig spelare som vet med sig att han eller hon gör ett något försynt intryck inser från början på vilket sätt det påverkar deras table image och hur det sedan kan användas för vilseledning.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Att semibluffa