Semibluffa

En ytterligare kategori av bluffande fast som är väsensskild från den vanliga bluffen är semibluffen. Semibluffen är ett drag att ta till i situationer när du har en hand som ännu inte är någonting men har många outs. På grund av att detta är en bluff med flera ändamål ska du inte kasta in en mängd marker, en liten satsning är ofta tillräcklig.

Om vi tar ett exempel. Du möter en motståndare som checkar efter floppen när det ligger 8 2 6 på bordet och du har 7 9. Du har med andra ord ett öppet stegdrag. Detta ger din hand en viss potential, men om du inte prickar stegen eller något par kommer värdet på din hand vara lågt vid showdown. Eftersom din motståndare dessutom valt en passiv väg är en satsning från dig ett intressant alternativ här.

Låt oss titta på de möjliga utgångarna av semi-bluffen:

1. Motståndaren lägger sig – du vinner potten omedelbart.
2. Motståndaren synar och du träffar din potentiella hand på ett nästkommande kort och vinner troligtvis en större pott.
3. Motståndaren synar och du träffar inte din potentiella hand.

Semibluffen är ett viktigt strategiskt inslag i poker då det bidrar till ökade möjligheter för aggressivt och vilseledande spel. Inte minst är semibluffen till nytta när du spelar mot få spelare. I heads up till exempel är det vanligt att motståndaren inte har träffat något och om du då får tillfälle att semibluffa kommer du ofta vinna handen direkt.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Att bluffa