Spelstilar i poker

Något som innefattas i sofistikerad pokerstrategi är att känna igen olika spelstilar och sedan styra ditt spel i olika riktningar beroende på spelstilen du möter för att uppnå maximal utdelning. Det är detta som kallas att spela spelaren.

Du ska alltså anpassa ditt spel efter de spelare du ställs emot. Det finns fyra välkända kategorier av spelstilar i poker:

1. Loose-passive (LP)
2. Tight-passive (TP)
3. Loose-aggressive (LAG)
4. Tight-aggressive (TAG)

Som du förstår innebär det en viss generalisering att dela in spelare i grupper på detta vis, dock är det ett adekvat sätt att indela de olika spelstilarna. Faktum är att alla spelartyper du någonsin kommer att ställas mot finns inringade här, fast ibland kommer spelare att anta olika slags hybridformer, andra gånger kommer spelare att röra sig fritt från en spelstil till en annan.

För att förklara termerna lite noggrannare är det första ledet loose/tight främst syftande på en spelares agerande före floppen, det vill säga om han spelar ett brett (löst) urval starthänder eller endast håller sig till ett snävt (tight) urval. Det andra ledet passive/aggressive gäller snarare agerandet efter floppen och om spelaren då tenderar handla passivt eller aggressivt.

Loose-passive

En spelare som är loose-passive spelar många händer och synar sedan med mediokra händer efter floppen. Denna spelare höjer inte särskilt ofta själv, utan tycks oftast ha siktet inställt på showdown, något som ger dig möjlighet att få se många gratiskort.

The most profitable type of opponent in any form of poker is one who calls too frequently but doesn't raise enough. - Mike Caro

Denna spelartyp borde alltså knappast utgöra något nämnvärt hot mot dig. Men det finns givetvis bra och dåliga sätt att approchera denna spelstil. Mot denna spelare är det av mindre nytta att bluffa – då du möter någon som enträget synar dig. Därför måste du visa tålamod tills du får en stark hand. När du väl har en, satsa för att bygga upp potten, loose-passive spelaren kommer ofta att syna dig och det finns inget enklare sätt att vara lönsam.

Tight-passive

En spelare som är tight-passive spelar ganska få starthänder och satsar sällan efter floppen utan att ha träffat bra. Han är inte heller ofta manad att syna en satsning utan att ha en gedigen hand.

Inte heller är detta en spelartyp som är särskilt utmanande att bli ställd emot. I mötet med denna spelare är det du som styr ifall du gör ditt jobb. Och ditt jobb i detta fall är att vara aggressiv och bluffa en hel del eftersom du friktionsfritt kan stjäla potter från denna timida spelare som ofta lägger sig inför en satsning. Som konsekvens av detta är det högst rimligt att misstänka en stark hand de få gånger denna spelare satsar och därmed bör du då i regel lägga dig.

Loose-aggressive

Som du förstår kommer ingen av de två nämnda spelstilarna få din hjärna att börja koka. Men den tredje typen, som kallas loose-aggressive, är av mer problematisk art. Han är rebellen vid bordet som inte följer lagarna. Han tycks nonchalera odds och spelar nästan varje hand som vore det en monsterhand.

En del väljer att anpassa sig till denna spelstil genom att själv spela fler händer, men korrekt strategi är att spela än mer tight och varför förklaras i en särskild artikel: Hur du spelar mot lös-aggressiva spelare.

Acceptera förlora många små potter till en loose-aggressive spelare och vänta på de stora du kommer att vinna.

Den typiska fällan är antagandet att denne spelare aldrig har en stark hand bara för att han satsar och höjer med en sådan hög frekvens. Det kommer att hända. Och om det finns någon metod hos denna spelare, vilket det ibland gör och ibland inte, är det just att lura med sig motståndaren in i en stor pott när han väl har fått rejäl träff.

Tight-aggressive

Den sista typen, tight-aggressive, är selektiv i sitt val av starthänder och spelar aktivt efter floppen. Den här spelstilen resulterar i ett balanserat spel och ger ett positivt resultat i det långa loppet.

Det är förmodligen den här spelstilen du själv vill ta efter i någon form. Nyckeln till att åstadkomma ett tight och aggressivt spel är att göra resoluta beslut direkt efter floppen och inte förbli overksam till fjärde eller femte kortet. Du vill driva ut spelare från potten som har sämre händer än dig efter floppen så att du inte blir utdragen på kommande satsningsrundor och du lägger genast en medioker hand om en spelare satsar för att denne inte ska kunna ”mjölka” dig på marker under resterande satsningsrundor.

När du själv möter denna speltyp är ditt uppdrag är lära dig honom innan han lär sig dig. Det är också en god idé att delvis undvika denna spelartyp och inrikta sig på de mer lönsamma spelarna. Att veta hur man ska "spela spelaren" inkluderar att veta vilka spelare man ska spela mot. I poker är du ute efter pengarna, inte några skalper.

Rock och maniac

Förutom de fyra huvudtyperna finns det ytterligare modifieringar av de andra spelstilarna som oftast innebär en accentuering av en viss spelstil. Rock respektive maniac är två sådana spelartyper. Med rock menas en spelare som är ännu tightare än tight-passive och med maniac åsyftas en spelare som är ännu mer loose än loose-aggressive.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Starthänder

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker