Shorthanded

spelkort och markerMed shorthanded avses ett bord där 5 till 6 spelare maximalt deltar i spelet samtidigt. Detta är omständigheter som påverkar vilka strategier som bör användas.

Det är inte svårt att förstå populariteten hos shorthanded bord då dessa erbjuder ett högretempo och därmed mindre väntan för spelare som är inaktiva i en hand.

Strategier för shorthanded

Eftersom shorthanded innebär färre spelare kan ett större urval starthänder bli acceptabla att spela. Följaktligen kan du syna oftare efter floppen eftersom motspelarnas händer inte i genomsnitt är lika starka samt att de oftare kommer försöka bluffa då det brukar vara relativt få spelare involverade i en hand.

Mot ett litet antal spelare får du ut mer av ett aggressivt spel då det är färre motståndare och färre möjligheter att du möter starka händer likväl. Att spela alltför tight kan rendera i att du betalar blinds för ofta i relation till de potter du medverkar i. Därför måste du spela ett större antal starthänder samt pröva fler händers slagkraft efter floppen.

På grund av att du spelar många händer i shorthanded och däribland marginella händer får du bereda dig på att din stack kommer svänga upp och ner ganska häftigt. Detta är framför allt en psykologisk aspekt som du bör känna dig redo inför och vara kapabel att hantera.

Valet mellan shorthanded och longhanded

En spelares framgång beror mycket på vilken typ av bord som ger mest spellust samt främjas av den egna spelstilen. Det finns dock yttre omständigheter som påverkar det slutgiltiga resultatet … En spelare hinner spela flera händer per timme vid ett bord med färre spelare än tvärtom. Han har därför chansen att vinna eller förlora mer pengar. Potterna kan i gengäld bli större i longhanded, men inte så det uppväger den andra omständigheten.

Det är emellertid ingen nackdel med variation då detta gör dig bekant med fler situationer samt erbjuder omväxling vilket ibland kan vara gagneligt för motivationen – denna fördel borde dock ha spelat ut sin rätt ifall du resultatmässigt presterar åtskilligt mycket bättre på det ena bordet.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Longhanded

Fler sätt att lära sig poker? Tips på pokerböcker