Longhanded

Med longhanded avses ett bord med 7 till 10 spelare. Detta är inte bara tekniska omständigheter utan påverkar givetvis vilken strategi som bör användas.

Strategier för longhanded

När det gäller spel på fulla bord behöver du tillämpa en mer tight strategi - med vilket menas att du begränsar dig till ett synnerligen selektivt urval starthänder samt inte överspelar dina händer efter floppen. Även om endast tre spelare har gått med före dig är kvaliteten hos deras starthänder sannolikt bättre än hos tre slumpvisa spelare på ett shorthanded bord. Detta är av den uppenbara anledningen att med fler spelare ökar risken att någon har excellenta hålkort.

En av de mest signifikanta skillnaderna mellan short- och longhanded är därmed att värdet hos starthänderna skiftar. Somliga starthänder vinner och förlorar attraktion beroende på antalet spelare. Det ska här närmare belysas vilka av de olika kategorierna som berörs.

Vid ett bord med nio motståndare kan du inte satsa på en knock out. Om du trots allt försöker är chansen stor att du får svinga mot flera spelare samtidigt och ingen hand kan ge dig 90% favoritskap mot tre spelare! Detta innebär i sin tur inte att du ska spela defensivt med krafthänder, men att du bör vara medveten om minskningen av värde per motspelare.

Följande exempel är intressant då det visar hur en hand som varit favorit plötsligt blir underdog mot samma hand efter att en ytterligare hand kommit in i handlingen.

Om vi tittar på vinstchanserna för A T vs. K J är dessa ca 60-40%.

Om nu en tredje hand, vilken här är 6 6, är med i handen händer drastiska saker med vinstchanserna hos de två ursprungliga händerna. Vinstchanserna för de tre händerna ser ut så här:

1. A T - 31,5%
2. K J - 32,5%
3. 6 6 - 35,8%

K-J har blivit favorit gentemot A-T när en ytterligare hand deltar! Orsaken till detta är att stegmöjligheten hos K-J får större betydelse och att det inte längre kan räcka med ess hög för att handen A-T ska vinna. Notera också att det finns fyra olika konstellationer där både AT och KJ träffar ett par och att det i dessa fall är jämn fördelning av vinster (A-par vinner mot K- och J-par medan T-par förlorar mot K- och J-par).

spelkortKategorier som passar särskilt väl för longhanded är spekulativa händer som kort i följd (connectors) samt kort i gemensam färg (suited). Anledningen är att sådana händer kan vinna mot många andra händer. Dessa händer kan visserligen lika väl vinna när färre spelare är inblandade, fast storleken på den vinst en stege eller färghand resulterar i är beroende av hur många spelare som gått med i potten. Därmed är det mer motiverat att spela spekulativa händer ofta i longhanded, för de gånger när du vinner kommer dessa i regel betala tillbaka fler misslyckade försök än dem gör vid ett shorthanded bord. Dessutom tenderar du ges bättre pott odds då fler spelare bidrar till potten eftersom den proportion du själv betalar av potten blir mindre.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Shorthanded