Strategiska grunder i poker

kortTexas Hold’em likt alla pokerspel handlar i grunden om risktagande kontra belöning. Du söker ständigt efter det beslut som genererar mest vinst i längden och varje beslut du tar kommer i någon grad påverka ditt resultat. Denna artikel går igenom de grundläggande delarna av spelet som när du ska satsa, syna respektive lägga dig.

Satsa

Du bör i regel satsa (bet) när du tror dig ha den bästa handen. Det finns två huvudsakliga anledningar till detta. Den första anledningen är simpel: du vill ha in mer marker i potten när du har en bra hand.

Den andra anledningen gäller då din hand riskerar bli besegrad ifall ytterligare kort läggs upp på bordet och ger en motspelare en bättre hand. I denna händelse ska du agera aktivt för att försöka ta hem potten innan det är för sent – du vill ”skydda din hand”.

Du ska i detta fall inte satsa för lite: om motståndaren inte har någonting men väntar på en möjlig stark hand, till exempel en stege, vill du göra det dyrt för honom att se det nästkommande kortet (om det är fixed limit kan du inte välja storleken på din satsning). Men satsa å andra sidan inte överdådigt vilket är onödigt riskfyllt. Om du överdriver storleken på din satsning kan du förlora mer än vad det i de flesta fall hade kostat att få din motståndare att ge upp potten.

Det kan finnas tillfällen då du har en väldigt stark hand, kanske till och med oslagbar. Då vill du inte riskera att skrämma bort dina motståndare genom att satsa. Du hoppas i stället på att de ska bygga upp potten åt dig. Denna taktik har sin rättmätiga plats många gånger, men att slowspela sin hand är oftast förenat med risker och därför bör du noga välja dina tillfällen. Att inte satsa innebär att du ger motståndarna ett gratis kort. För att få en större säkerhet i vad en rimlig storlek på en satsning är i en given situation är det viktigt att bli förtrogen med pott oddsen. Till dess ska du komma ihåg att handla bestämt men inte överdrivet. Var aggressiv för att ta kommandot, om du är passiv låter du motståndarna bestämma skeendet.

Höja

Det finns en skillnad mellan att satsa och att höja (raise). Det förra görs när du lägger in marker i potten och ingen tidigare gjort det i samma satsningsrunda. En höjning däremot är en insats som görs efter någon redan satsat under samma runda.

Att höja innan floppen har ibland taktiska förtjänster. I ett exempel där du tilldelats Q♣ Q♦ kan en höjning åstadkomma att spelare med kort som 4♣ 5♠ eller 5♦ 9♦ lägger sina händer eftersom de på förhand inte har några starka starthänder, men vilka kunnat resultera i stege eller färg.
 
I enlighet med att du bör satsa när du tror du har den bästa handen, bör du även ofta höja om du tror dig ha den bästa handen och någon satsat innan dig.

Ett annat alternativ är en re-raise (kontrahöjnig), vilket är en höjning av en annan redan gjord höjning. Det säger sig självt att denna manöver måste vara förankrad i en stark hand, att bluffa genom detta förfarande är förvisso möjligt men på samma gång riskabelt.

Checka

Att checka (passa) är ett agerande som oftast signalerar antingen en svag hand eller en hand med potential. Som redan har nämnts ska du inte låta dina motståndare bli bortskämda genom att låta dem få checka efter dig och få se ytterligare kort när du själv redan har något.

En tredje möjlighet är att du checkar trots att du sitter på en riktigt stark hand, för att förleda motspelarna till att tro något annat. Detta tillvägagångssätt kombineras ofta med en check-raise. Genom att bara checka provocerar du alltså motståndaren till att bluffa eller får honom att satsa på en medioker hand för att sedan svara med en höjning, vilket fullbordar din check-raise. Genom att agera på detta sätt kan du få in mer marker i potten innan du själv gör din höjning.

Syna

Många pokerexperter brukar rekommendera att man helt ska undvika att syna (call) för att i stället låta valet stå mellan att lägga sig (fold) eller satsa/höja. Detta är om än något tillspetsat en god regel att iaktta. Kontentan är att du inte ska hemfalla åt passivitet utan själv göra aktiva val. Som du kanske märker genomsyras mycket i den grundläggande strategin av just aktivitet och att själv söka initiativet.

Syna kan vara det rätta alternativet i somliga fall, men får inte bli en reflex. Att ständigt syna är att låta motspelarna bestämma pottens storlek hand efter hand.

Det finns ytterligare strategiska nackdelar med att syna i vissa lägen. När du synar får du ingen information. Man brukar säga att poker är ett spel som spelas med otillräcklig information - Texas hold'em är inget undantag. Av detta framgår att all information är åtskilligt värd. När du synar tvingar du inte motspelaren till en handling som därmed skulle givit bort information. Slutligen kan du heller inte vinna handen omedelbart, vilket hade möjliggjorts om du hade höjt.

Lägga sig (folda)

Det är av synnerligen stor vikt att du är kapabel att lägga din hand (även en bra sådan); annars är du en fisk som matar hajarna (i poker kallas sådana som är lätta att spela av pengar för fiskar och hajarna är de som vet hur det ska gå till). Det mest uppenbara signalementet för en dålig spelare är nämligen någon som inte ger upp sina händer i tid. Redan innan floppen bör du ofta lägga din hand. Vissa starthänder genererar helt enkelt inte någon vinst i längden.

Några allmänna rekommendationer på detta område ska här ges för att du ska undvika typiska misstag. Låt bli att överspela draghänder (t.ex. då ett kort fattas för färg). Bara för att du har en hand som måhända kan bli oslagbar om den träffar kan du inte betala hur mycket som helst för det – de gånger när du väl får in den måste rimligtvis kunna betala tillbaka för alla tillfällen du inte får in den och lite till. Vidare bör du vara restriktiv med att investera i låga par när det ligger möjligheter till högre par på bordet. Utöver detta finns många fler situationer där det rätta beslutet oftast är att lägga handen alternativt checka. Det enda sättet att behärska de olika situationer du kommer möta är att skaffa dig erfarenhet samt lära dig korrekta odds.

Avslutning - "de åtta misstagen i poker"

Som en avrundning på denna genomgång av satsa, höja, checka, syna och lägga sig i poker passar det ganska bra att infoga de av David Sklansky kategoriserade "åtta misstagen i poker":

1. Checka när du skulle ha satsat.
2. Satsa när du skulle checkat.
3. Syna när du skulle ha lagt dig.
4. Syna när du skulle ha höjt.
5. Lägga dig när du skulle ha synat.
6. Lägga dig när du skulle ha höjt.
7. Höja när du skulle ha synat.
8. Höja när du skulle ha lagt dig.

Om du undrar hur detta mer konkret ska utföras finns är här en .pdf-fil av "The Eight Misstakes in Poker" by David Sklansky (på engelska)

För dig som är nybörjare och spelar online finns här en "fusklapp" som kan vara bra att ha till hands.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Positionen i poker