Heads up strategi

fyrtal i essBeroende på vad du spelar för form av poker kommer du olika ofta hamna i situationer heads up (en mot en). I en bemärkelse spelar du heads up varje gång du är kvar i en hand med en enda motspelare. Dock finns det en skillnad på detta och att sitta vid ett bord med endast en motspelare. I det senare fallet är förutsättningarna givna redan innan handen och det är samma spelare du möter varje gång. Oavsett vilket behövs en klar strategi för heads up i poker.

Att spela heads up är ett bra sätt att utvecklas som pokerspelare. Du spelar mer händer än någonsin annars, vilket snabbt ger träning i att analysera situationer samt tvingar dig att variera ditt spel och därmed utvidga din repertoar. En annan viktig sak som medföljer när du spelar mot en och samma spelare är att du tvingas tänka utöver korten och du börjar innefatta motspelarens spelmönster i ditt eget agerande.

Utvidga valet av starthänder

På bord med flera spelare lönar det sig att spela tight, men när du spelar heads up måste du tillämpa en annorlunda strategi. Eftersom du betalar blinds i varje hand har du helt enkelt inte råd att lägga dig alltför ofta. Om du är van att lägga mer än hälften av dina starthänder måste du nu börja spela en majoritet av dem - hur stor majoritet bestäms av hur aggressiv din motståndare är. Höjer denne aldrig pre flop kan det vara rätt att spela 80-90 procent av dina händer.

En grupp av starthänder som dock fungerar sämre än vanligt i heads up är spekulativa händer som connectors och låga kort i samma färg. I heads up avgörs många händer direkt efter floppen och du har sällan tillräckliga pott odds när det kommer till att syna med draghänder.

Efter floppen

Precis som pre flop, måste du även efter floppen spela mindre tight än du gör mot många spelare. Även om du inte träffat något på bordet har din motståndare statistiskt sett inte heller gjort det i de flesta fall. Detta medför att du bör satsa med en hög frekvens.

Aggressivt spel i heads up har definitivt ett egenvärde. I en bok i ämnet, Heads-Up No-Limit Hold'em, skriver Collin Moshman:

The person who bets and raises most aggressively will frequently have an edge when other aspects are equal.

Heads up handlar sällan om skönspel utan det handlar om att sätta press på motståndaren och följaktligen vara beredd att syna när denne attackerar med händer som ibland är rätt halvdana.

Mot en enda motståndare är det också på sin plats att slowspela mer. Risken att en enda motspelare har träffat bordet rejält är liten och det motiverar slowspel i flera situationer då du själv har en stark hand.

Direkt konfrontering

När du spelar heads up no limit är situationer när någon av spelarna är all in frekventa - inte minst när det gäller heads up Sit n Go (HU SNG). I vilket fall som helst bör du ha en kännedom om hur olika starthänder står sig mot varandra. Även om du inte bör spela på chans måste du visa motståndaren att du är beredd att satsa allt i vissa situationer, annars finns risken att denne tar över kommandot helt.

1. Par är väldigt starka i heads up – om dina hålkort är ett par kommer du vara favorit mot alla andra icke-par (med ett fåtal undantag); chansen att båda spelare håller ett par är mycket liten.
2. När det gäller låga pocketpar är det överlägset bättre att satsa/höja än att syna all in. Att till exempel syna all in med händer som 2-2, 3-3 och 4-4 är minst sagt tamt då du kan vara i underläge mot en hand som T6s. Om du däremot ställer in allt med dessa händer kan du addera chansen att motståndaren lägger sig till dina odds.
3. A-x är också en fullgod hand att gå all in med före floppen. Så länge motståndaren inte får ett par och inte har ett ess med bättre kicker vinner du och möter du ett pocketpar vinner du oftast om du prickar ditt ess. Chansen att motspelaren också har ett ess minskar med 25% då du har ett.
4. En hand som K-4 i olika färg, normalt värt väldigt lite mot flera spelare, är en knapp favorit mot genomsnittshanden. Den bör alltså inte vara en kandidathand för en riskabel konfrontering pre flop då det är djupa stackar inblandat, men kan däremot vara en kandidat då du eller din motspelare är shortstacked.
5. Överskatta inte starthänder med låga kort i samma färg. Chansen att du ska få färg är endast cirka 5%, alltså är det en dålig idé att gå all in före floppen med färgmöjligheten som främsta anledning.
6. Den allra sämsta handen i heads up är 2-3 i olika färg på grund av dess usla chanser vid en all in duell pre flop, den vinner mindre än en gång av tre mot genomsnittshanden. Läs mer om all in-strategier ...

Att ställa in alla markerna är framför allt något som blir aktuellt när du har lite marker och blindsen är höga. Det finns sällan utrymme att invänta en duglig starthand i dessa lägen utan du måste vara beredd att chansa, att vara tight här är ett stort misstag.

Pushing too often is always better than not pushing enough.

Citatet kommer från boken Kill Everyone av L. Nelson, T. Streib. De ger också det generella rådet att om du har tolv big blinds eller mindre är det push/fold som gäller, alltså att enbart välja mellan all in eller fold.

Fördröjd konfrontering

All in betyder stor chanstagning och om du är den bättre spelaren vill du i de flesta fall hålla nere storleken på potterna eller åtminstone inte gå all in före floppen särskilt ofta.

Igenkänning av spelmönster är en viktig ingrediens i heads up då du ska försöka spela ut din motståndare. Lär du dig hans spel kommer du kunna parera hans attacker och förlora det minsta möjliga då han har en stark hand. På samma sätt kan du hitta och sedan utnyttja hans defensiva svagheter antingen genom att öka din aggressivitet eller att långsamt bygga upp potter beroende på vilken spelstil du möter.

Då du ställs emot en enda spelare är det således centralt att lära dig dennes sätt att spela poker. Följaktligen bör du passa dig för att han ska börja läsa ditt spel och motmedlet stavas variation.

Vad gäller din heads up strategi är det inte bara frågan om det är en tight eller loose spelare du möter. För att framgångsrikt lära dig spelmönstret hos din motståndare måste du fokusera på när han satsar och hur mycket i olika lägen. Uppmärksamma också alla kort du ser vid showdown och lär dig mer om hans spelstil utifrån denna information.

Efter att ha talat om pokerstrategin för heads up ska vi slutligen titta på två olika spelformer, vilket kan vara väl så viktigt som själva strategin.

Heads up cash game kontra sit n go

När du spelar heads up har du möjligheten att välja mellan två spelformat: cash game respektive Sit n Go. Heads up är av sin natur ett spel med rejäla svängningar och spelar du cash game bör du tänka på att ha ett extra stort spelkapital. Du bör också vara förberedd på det provocerande scenariot när din motspelare inledningsvis vinner några potter i rad och därefter abrupt lämnar bordet. Ett prov på dålig pokeretikett, men inte alls ovanligt i spel online.

När heads up spelas som en sit n go behöver du inte oroa dig för dessa saker. Nackdelen här kan i stället vara att du inte kan vinna mer än den förbestämda potten i den händelse du råkar hamna vid ett bord med en riktigt svag spelare. Heads up SNGs spelas ofta i ett upplägg där båda spelarna startar med 1 500 marker, det har också tillkommit en shorthanded-variant där båda spelarna startar med 500 marker vardera och det kan du läsa mer om i en särskild artikel.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Bluffa i poker