Hur du vinner på låga nivåer i limit

mynt och kortI fixed limit cash game vinner de bästa händerna oftare än i no limit eftersom det är svårare att bluffa bort spelare från en pott. Den enkla anledningen är att det är billigt att syna i limit och få spelare låter bli att syna en liten satsning om de tror sig ha chans att vinna potten? På låga nivåer är denna sanning än mer frappant eftersom det är extra billigt att syna samtidigt som många nybörjare håller till på dessa bord.

Av samma anledning gäller, det något motstridiga, att den hand som är bäst direkt efter floppen vinner mer sällan i limit än i pot limit och no limit. Än en gång: på grund av det billiga priset kommer många spelare syna och förbättra sina händer på turn och river.

Då vi lärt oss att den från början bästa handen i slutändan tenderar vinna relativt sällan, hur frambringar vi lönsamhet i fixed limit hold'em? Det handlar så klart om att vi ska vinna det mesta möjliga med bästa handen och förlora det minsta möjliga när vi inte har den bästa handen.

När du ska lägga dig

De flesta klarar att förlora lite när de har den sämsta handen, men det är värre att ha den näst bästa och ibland den tredje bästa handen. En dålig hand är aldrig värd en investering i limit förutom de få gånger det finns ett bra läge att bluffa. När det gäller halvbra händer, händer som har potential att bli bra eller en kombination av dessa finns det ett par faktorer som ska vägas in i ditt beslut. Dessa är framför allt oddsen och motspelaren.

Att spela korten väl räcker långt i limit på låga nivåer. Ditt viktigaste hjälpmedel därtill är insikt om diverse odds för olika situationer. Det är viktigt att du inte spelar på ett sätt som förlorar i längden och eftersom limit är tämligen matematiskt spelar oddsen en viktig roll här. Den här artikeln ska inte analysera mängder av specifika situationer, men att ha kännedom av följande allmänna riktlinjer kan vara av stort värde:

1. Syna aldrig med runner-runner drag om inga speciella omständigheter råder. Med undantag för kombinerade runner-runner vilka ibland kan vara motiverade. Med kombinerade runner-runner menas exempelvis färgdrag plus stegdrag.

2. När du har steg- eller färgdrag vill du inte spela mot en spelare utan gärna flera. Ju färre spelare i potten desto större andel av den betalar du. Om du exempelvis synar efter floppen med en draghand som du träffar cirka 30% av försöken vill du inte betala 50% av potten vilket du gör om bara en ytterligare spelare är med i handen.

3. Var väldigt återhållsam med att investera något när du har lägsta paret (och i de flesta fall mellanparet) efter floppen. Även om du spelar shorthanded är detta sällan ett lönsamt projekt.

4. Satsa eller syna i regel inte med överkort. Skälen till detta är att många synar på låga nivåer och därför har du mindre chans att lyckas med en semi-bluff i detta läge. Och ifall du behöver syna är chansen att du redan är slagen och drar dött. Undantag till denna regel är när du har fler möjligheter i form av drag kombinerat med överkorten.

Om du ska lägga dig eller inte när du har en halvbra hand är också förenat med vem det är du möter. För att ha en klar bild av spelaren du är i en pott med måste du redan tidigare ha observerat hur han spelar. Brukar din motståndare semibluffa på draghänder? Ja, i så fall kanske ditt mellanpar duger att syna med. Är det en spelare som bara satsar när han har en kvalitetshand, ja då bör du förmodligen lägga ditt par.

När du ska satsa

Som nämndes ovan måste du vinna mesta möjliga med bästa handen för att vara lönsam. Detta gör du knappast genom att checka och syna. När du har bästa handen är det dags att börja satsa alternativt höja. I limit och i synnerhet på låga nivåer är det också många gånger bättre att satsa med händer du annars väljer att slowspela. Detta för att många kommer syna när du satsar och checka när du checkar.

Det är just denna omständighet, att många spelare checkar och synar mycket, du måste utnyttja till fullo när du gör profit på dina bra händer. Därför måste du agera med kurage de gånger du tror dig ha den bästa handen. Om någon synar din satsning ska du i allmänhet inte tänka att: ”Hans hand är kanske bättre än min jag så jag tar det säkra före det osäkra och checkar i nästa satsningsrunda”. Du bör som oftast fortsätta att satsa. Tolka inte detta som en utmaning att attackera i blindo - ibland bör du ösa på och andra gånger sakta ned, detta är någonting som korten på bordet och din kännedom om motspelaren måste tala om för dig. Men det är trots allt ett faktum att många spelare på låga nivåer i fixed limit synar alldeles för mycket.

En typisk situation när du kanske inte bör fortsätta att satsa är när ett tredje kort i samma färg hamnar på bordet och du misstänker att detta var kortet din motståndare väntade på.

När du ska syna

Spelar du fixed limit på låga nivåer ska du vara beredd att syna en del då du träffat, särskilt i situationer där du är heads up. Om din hand är A J och du träffar ett toppar bör du aldrig lägga din hand även om din motståndare satsar på varje runda. Undantagen är om bordet är väldigt dragigt eller att du vet att din motståndare är väldigt tight. (När det gäller situationer med draghänder se ovan.)

Val av bord

När du spelar poker online har du förhoppningsvis en klient där du kan få uppgifter i lobbyn om olika bords data. De data du är intresserad av är framför allt hur stor genomsnittspotten är, hur stor andel av spelarna som ser floppen och eventuellt hur mycket pengar respektive spelare sitter med vid bordet.

Storleken på genomsnittspotten ger dig en uppfattning av hur aggressivt spelet är vid bordet. En hög siffra här indikerar spelare som satsar friskt och en låg tyder på fler passiva spelare. Detta skvallrar om hur din spelstil kommer att fungera på respektive bord.

Hur stor andel av spelarna som ser floppen ger en tydlig antydan om hur tight eller loose bordet är. En hög siffra här berättar att många spelar svaga starthänder vilket ger dig ett övertag så länge du håller dig till gedigna starthänder.

När det gäller hur mycket pengar det finns på bordet är det i allmänhet fördel med bord där spelarna har lite pengar. Omständigheterna kring detta ska inte diskuteras i detalj här men bland fördelarna är att: 1) dessa spelare tenderar vara relativt orutinerade eller sådana som förväntar sig att förlora; 2) om en spelare tvingas all in för att hans pengar tar slut förbättras dina pott odds; 3) den ringa summan de har vid bordet kan tyda på att de förlorat mycket tidigare.

Förhoppningsvis kan denna genomgång förbättra dina resultat på de lägre nivåerna. Utöver råd och anvisningar behövs dock alltid erfarenhet som du måste skaffa dig vid bordet.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Fixed limit