Seven card stud regler

Reglerna för seven card stud, eller på svenska sjustötspoker, är något mer invecklade än reglerna för Texas hold’em eller Omaha Hi. Spelet är i grunden enkelt, men det kan ta en liten tid i början innan man kommit in i hur strukturen fungerar.

Utdelning av korten

I seven card stud eller lättare förkortat 7 stud skall varje spelare först få två kort med baksidan upp samt ett öppet, det så kallade ”dörrkortet”. Därefter delas ytterligare ett kort i taget ut till varje spelare och det föregås alltid av en satsningsrunda. Sammanlagt ska varje spelare ha tilldelats sju kort (därav namnet) innan handen är färdigspelad. Kort fyra, fem och sex är öppna medan kort sju är ett mörkt kort. Inga gemensamma bordskort (community cards) används.

Ante

Inför varje ny giv ska samtliga spelare lägga ante. Ante är ett belopp som bestäms innan spelet och läggs i potten innan själva handen påbörjas. Storleken på denna ante kan variera, men brukar vara flera gånger mindre än en full satsning.

Satsningar

Efter de första tre korten delats ut till varje spelare inleds den första satsningsrundan. Spelaren med det lägsta dörrkortet måste inleda genom att lägga en tvångssatsning (the bring-in bet). Om flera spelare skulle ha samma lägsta valör avgör färgen som rankas från högst till lägst: spader, hjärter, ruter, klöver.

Efter tvångssatsningen har resterande spelare i medsols ordning valet mellan att lägga sig, syna eller höja. När samtliga spelare gjort sitt val delas ytterligare ett kort varefter nästa satsningsrunda påbörjas.

Från och med andra satsningsrundan är det spelaren med bästa (synliga) handen som agerar först och detta gäller för resten av given.

Insatserna

Om partiet till exempel spelas med insatserna 1 respektive 2 enheter är 1 enhet vad som gäller för satsningar eller höjningar under de två första satsningsrundorna medan 2 enheter är den satsning/höjning som gäller under de tre sista satsningsrundorna.

Ett specialfall är när en spelare har ett synligt par på bordet efter fjärde kortet delats ut. Vid dessa tillfällen får spelaren som har par välja mellan att satsa 1 eller 2 enheter. Checka är givetvis alltid ett tillåtet alternativ.

7 stud spelas därmed oftast som limit, men ibland förekommer det också något som kallas spread-limit. I detta fall finns det några ytterligare belopp att satsa.

I tabellen nedan ges en sammanfattning av hur en spelrunda går till. Pre flop är då de tre första korten delats och 4th, 5th, 6th och 7th street är detsamma som antalet kort som är utdelade. Insatsnivån i exemplet är limit 2/4.

Spelrunda
Runda Insatser Turordning
Pre flop 1/2 lägst kort börjar
4th street 2 högst kort börjar
5th street 4 högst kort börjar
6th street 4 högst kort börjar
7th street 4 högst kort börjar

Vem vinner?

Efter sista kortet är utdelat och de sista eventuella satsningarna gjorts är det dags för visning av korten (showdown) för de spelare som är kvar i handen och spelaren som bildar bästa femkortshanden efter standard handranking vinner.