Det ovissa i pokerspelarens fluktuationer

Oavsett vilken skicklighet du besitter som pokerspelare kommer du erfara förluster och en del dagar kommer du även förlora stort. Trots vetskapen om att du troligtvis kommer gå plus i längden och att du kanske vinner de flesta dagar kommer dagar som slutar på minus ändå vara irriterande inslag.

Varför förluster tenderar bli större än vinster

En än värre sak är att de enskilda förlusterna ibland tenderar bli större än de enskilda vinsterna för den skickliga spelaren. För att illustrera detta börjar vi från andra änden. De spelare som vinner massor på en enda session gör det ofta på grund av tur och hit räknas främst svaga spelare. Att syna stora höjningar fram tills river och få in en hålstege eller att syna med ingenting på floppen för att sedan träffa en runner-runner triss brukar i båda fallen leda till att spelaren vinner en stor pott eftersom det är väldigt svårt för en annan spelare som träffat ordentligt på floppen att läsa av situationen.

En spelare som går med i massor av potter och spelar löst kommer alltså ofta vinna mer när han väl vinner än vad den tight-aggressiva spelaren gör trots att den senare förfogar över större skicklighet. Det irrationella spelet kan därmed vinna större potter än det rationella spelet och därmed ibland vara det mest vinstgivande på kort sikt. Av liknande skäl kan den tight-aggressiva spelaren förlora mer än den tight-passiva spelaren då han har missflyt eftersom han kommer värdebeta oftare och därigenom förlora mer marker.

Detta är en sak av många som kan tillskrivas fluktuations natur i poker. Det vill säga hur en spelstil genererar förlust eller vinst samt i vilken skala. Ett vanligt sätt en vinnande spelstil genererar vinst i cash game är i mindre portioner vid många tillfällen. Likaså är det som nämnts vanligt att de förluster som är mindre i antal tenderar bli större när dem inträffar. Denna fluktuation är bra att bekanta sig med medan det finns en del mentala inslag som kan vara kortsiktigt svåra att handskas med.

Pokerexperten Mason Malmuth beskriver detta väl i sin bok Gambling Theory and Other Topics:

More powerful strategies, which can increase your expectation only slightly, often have higher standard deviation. Consequently, the better you are, the more losses you have, although your long-run performance may be closer to optimal.

Detta sammanhang som i förstone tycks motsägelsefullt blir förståeligt när man inser helheten. Det är dessutom en insikt som kan bereda den skicklige spelaren större acceptans för enstaka större förluster då han vet att det ligger en naturlig orsak bakom.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Skillnader mellan låga och höga nivåer i poker