Värdesyn

Att ta beslut om du ska syna eller inte innebär ofta svåra överväganden. Denna artikel lär ut hur du bör tänka i dessa situationer för att göra bra värdering när det är korrekt att syna och tvärtom.

När det gäller att fatta rätt beslut i lägen där du överväger mellan att lägga handen och syna handlar det inte om att alltid vinna handen då du synar utan syna med ett bra värde. Inte ens de bästa pokerspelarna lyckas syna varje gång de har den bästa handen och låta bli att syna i lägen där de har den sämsta handen. Vad de däremot lyckas med är att uppskatta värdet i synen och därmed inte förlora särskilt mycket långsiktigt även då deras syn visar sig felaktig.

Exempel med värdesyn

Vid en situation där bordet visar 47 2 K9, du har K 8 och motståndaren satsar 10% av potten kan det vara rätt att syna även om du inte tror att du har den bästa handen. Du gör vad som kallas en värdesyn.

Statistiskt sett har motståndaren färg i detta läge cirka 20% av fallen. Till detta får du addera andra händer som kan slå din hand. Så sett ur en statisk aspekt bör du oftast kunna syna här efter att motståndaren satsat 10% av potten.

marker på kortVi har hittills bara bedömt om det är korrekt att syna efter vilka kort som ligger på bordet samt vår egen handstyrka.

En ytterligare kritisk aspekt är din motståndares spelmönster. Om din motståndare satsar i 100% av fallen när det ligger fyra färgkort på bordet och du checkat har du inget annat att gå på än den allmänna statistiken.

Om däremot din motståndare satsar i 75% av fallen när det ligger fyra färgkort på bordet och du checkat måste du väga in detta. Om din motståndare låter bli att satsa vid vissa tillfällen då detta läge uppstår måste du antagligen tillskriva handen du möter mera styrka i genomsnitt och därför kan du inte värdesyna en lika stor satsning som annars.

Om han bara satsar i 25% av fallen när det ligger fyra färgkort på bordet och du checkat kan du nästan känna dig i stort sett säker på att han har färg eller en hand som kan slå ditt par och då finns i det ett litet värde i en syn.

När du är i valet och kvalet kring en syn handlar det alltså mycket mer än om du tror du vinner potten eller inte enbart baserat vad du ser framför dig just i den enskilda handen. Genom att väga in statistiska aspekter samt motståndarens bettingfrekvens i liknande situationer kan du uppnå en korrekt bedömning. För detta krävs förstås att du tänker i odds samt klarar memorera (eventuellt med hjälp av ett program) hur andra spelar.

Vill du läsa mer tips? Rekommenderad artikel: Värdebet